Menu Close

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“, įsteigtas 1979 m. balandžio 20 d. Darželis teikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas: veikia dvi 2–3 metų, dvi 3–4 metų, keturios 4–5 metų, dvi 5–6 metų ikimokyklinio ugdymo ir dvi 6–7 metų priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko įvairių tautybių (lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių) vaikai. Ugdymas vyksta lietuvių kalba (8 grupės) bei rusų ugdomąja kalba (4 grupės).

Darželis įsikūręs strategiškai patogioje Naujosios Vilnios mikrorajono vietoje: gyvenamųjų namų, poilsio zonų, švietimo įstaigų apsuptyje. Tai padeda kurti ypatingus tarpusavio bendravimo bei bendradarbiavimo santykius, besitęsiančius jau daug metų. Didžiuojamės ir džiaugiamės, jog Darželis įsikūręs natūralioje gamtinėje aplinkoje, tai padeda vaikams geriau pažinti gamtą, įvairias augalų rūšis, ugdyti ekologinį sąmoningumą. Darželio aplinkoje įkurtas ekologinis daržas, auga uogakrūmiai.

Darželio bendruomenė draugiška bei atvira bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, plačiąja bendruomene. Dalinamės patirtimi, priimame naujoves, gyvenimo diktuojamus iššūkius bei pokyčius. Siekiame būti inovatyvūs bei šiuolaikiški. Grupės aprūpintos informacinėmis technologijomis: kompiuteriais, planšetėmis, išmaniosiomis lentomis.

Vienas didžiausių Darželio prioritetų – mąstančios, savarankiškos, motyvuotos bei laimingos asmenybės ugdymas. Tam tikslui taikomos STEAM ugdymo priemonės bei metodai. Kuriame palankią, inovatyvią aplinką, kurioje vaikai galėtų visapusiškai tyrinėti, atrasti, kurti. Darželyje populiarinamas loginis mąstymas, ekologija, sveika gyvensena, etnokultūra. Organizuojant ugdymo procesą taikoma tarpdalykinė integracija. Didelis dėmesys teikiamas vaikų emocinio intelekto ugdymui. Vykdomi projektai, kurių tikslas – ugdyti atkaklią, mąstančią, gebančią bendrauti bei bendradarbiauti asmenybę. Darželyje teikiama logopedo, specialiojo pedagogo bei psichologo pagalba.

Skip to content