Menu Close

Tėvams ir globėjams

Dokumentų blankai

Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo

Prašymas dėl 50 % mokesčio lengvatos taikymo

Prašymas dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio sąrašų

Prašymas dėl perkėlimo į kitą grupę

Sutikimas dėl prisijungimo prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“

Prašymas neskaičiuoti mokesčio už maitinimą, kai šeima gauna socialinę pašalpą

*****************************************************************************

2022-10-13

Informaciją tėvams ką reikia žinoti kreipiantis į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) rasite čia.

*****************************************************************************

2022-10-13

TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKUS (IKI 7 M.) BEI PAGALBOS GALIMYBES VAIKUI/ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE SKAITYKITE ČIA

*****************************************************************************

2022-01-03

 Dėl ugdytinių priėmimo į darželį

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo(tvarką galite rasti mūsų tinklalapyje skyriuje Veikla → Tvarkos).

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
  • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
  • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
  • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Instrukciją, kaip pasirašyti sutartį, rasite čia.

Informuojame, kad laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.

********************************************************************************

2020-08-25

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

********************************************************************************

 Kaip gauti mokėjimo kvitus į elektroninį paštą

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite gauti į el. paštą. Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“ adresu https://svietimas.vilnius.lt ir pažymėti varnele „Gauti sąskaitas el. paštu“.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

********************************************************************************

 KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite matyti ir el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

********************************************************************************

Skip to content