Menu Close

Nuorodos

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieju sveikatos reikalavimai”

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

KITOS SVARBIOS NUORODOS

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Vaiko raidos centras: www.raida.lt
Paramos vaikams centras: http://www.pvc.lt/lt/
VĮ Vaikų linija: www.vaikulinija.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“: www.kitoksvaikas.lt
Nemokama internetinė biblioteka: www.nemokamosknygos.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams) http://www.lvjc.lt
Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba (psichologinė-pedagoginė pagalba tėvams, vaikams, pedagogams ir ugdymo įstaigoms) http://www.vilniausppt.lt

ŠEIMAI

www.mususeima.lt
www.augink.lt
www.geramama.lt
www.seimoms.lt
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto savivaldybė: www.vilnius.lt
Civilinės saugos mokomieji filmai: www.ugm.lt/

 

❗️❗️❗️Informaciją tėvams ką reikia žinoti kreipiantis į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) rasite čia.

 

❗️❗️❗️TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKUS (IKI 7 M.) BEI PAGALBOS GALIMYBES VAIKUI/ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE SKAITYKITE ČIA

 

❗️❗️❗️Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Instrukciją, kaip pasirašyti sutartį, rasite čia.

Informuojame, kad laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.

 

❗️❗️❗️Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

 

❗️❗️❗️ Kaip gauti mokėjimo kvitus į elektroninį paštą

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite gauti į el. paštą. Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“ adresu https://svietimas.vilnius.lt ir pažymėti varnele „Gauti sąskaitas el. paštu“.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

 

❗️❗️❗️ KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite matyti ir el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

Skip to content