Menu Close

Nuorodos

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieju sveikatos reikalavimai”

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

KITOS SVARBIOS NUORODOS

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Vaiko raidos centras: www.raida.lt
Paramos vaikams centras: http://www.pvc.lt/lt/
VĮ Vaikų linija: www.vaikulinija.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“: www.kitoksvaikas.lt
Nemokama internetinė biblioteka: www.nemokamosknygos.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams) http://www.lvjc.lt
Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba (psichologinė-pedagoginė pagalba tėvams, vaikams, pedagogams ir ugdymo įstaigoms) http://www.vilniausppt.lt

ŠEIMAI

www.mususeima.lt
www.augink.lt
www.geramama.lt
www.seimoms.lt
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto savivaldybė: www.vilnius.lt
Civilinės saugos mokomieji filmai: www.ugm.lt/

Skip to content