Menu Close

Darbuotojai

Administracija:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • Sekretorius

Mokytojai ir specialistai:

 • Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 • Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
 • Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (lietuvių kalbai)
 • Psichologas
 • Meninio ugdymo mokytojas
 • Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui)
 • Maitinimo organizavimo specialistas
 • Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

Kiti darbuotojai:

 • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
 • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams
 • Sandėlininkas
 • Virėjas
 • Sargas
 • Skalbėjas
 • Valytojas
 • Kiemsargis
 • Pastatų prižiūrėtojas

Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas
Dietisto pareigybės aprašymas
Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymas
Sekretoriaus pareigybės aprašymas
Logopedo pareigybės aprašymas
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Ikimokylinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjos pareigybės aprašymas
Maisto prekių sandėlininko pareigybės aprašymas
Virėjos pareigybės aprašymas
Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas
Skalbėjos pareigybės aprašymas
Valytojos pareigybės aprašymas
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas
Sargo pareigybės aprašymas 
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Psichologo pareigybės aprašymas
Techninio (IT) mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas
VSPS pareigybės aprašymas
Fizinio lavinimo pedagogo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo SUP pareigybės aprašymas
Spec.pedagogo_pareigybės aprašymas

Skip to content