Menu Close

Vizija, misija, vertybės

MISIJA
Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ yra ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
Mokanti kiekvieną džiaugtis savo pasiekimais. Tenkinanti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius bei glaudžiai
bendradarbiaujanti su šeima ir socialiniais partneriais.

VIZIJA
Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ – laimingo vaiko darželis.

FILOSOFIJA
Į vaiką, į šeimą, į bendruomenę. Čia gera gyventi, būti greta, kartu žaisti, bendrauti, tyrinėti, pažinti, atrasti, pajusti, kurti, išreikšti save.

VERTYBĖS
Lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenės vertybės:
1. Atsakomybė – darbuotojų, tėvų, vaikų įsipareigojimai.
2. Pagarba – žmogui, tradicijoms, etnokultūrai.
3. Bendradarbiavimas – bendruomenės susitelkimas.
4. Profesionalumas – nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, pažangiausių ugdymo technologijų diegimas.
5. Kūrybiškumas – naujų idėjų kūrimas, originalus mąstymas, džiaugsmo bei laimės jausmo patyrimas.
6. Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos puoselėjimas.
7. Pilietiškumas – meilė savo Tėvynei.

Skip to content