Menu Close

Naujienos

Linksmosios estafetės
2020-10-12

Pasaulinei Psichinės sveikatos dienai paminėti vyko vyresnių vaikų grupių „Linksmosios estafetės“. Varžėsi keturios komandos. Vaikai turėjo nešti obuolius iš vieno krepšio į kitą, įveikti kliūčių ruožą, šokinėjo maišų varžybose ir kuo greičiau su karučiu pervežti rudens derlių iš vienos dėžės į kitą. Po varžybų visi vaikai vaišinosi obuoliais.

*******************************************************************************

Rudenėlio pramoga
2020-10-07

„Kas ten darže auga?
Tai morkytė, tai morkytė,
Jos oranžinė suknytė.

Kas ten darže auga?
Agurkėlis, agurkėlis,
Žalias žalias žiponėlis.

Kas ten darže auga?
Tai žirniukas, tai pupelė
Supasi mažam lopšely.“

2020 m. spalio 7 d. lopšelyje-darželyje skambėjo dainos, skambėjo eilės. Grupės „Ramunėlė“ vaikai papasakojo apie rudens gėrybes, įminė sudėtingas mįsles, smagiai šoko rateliu bei klausėsi pasakos apie agurką „Tas kukutis pažemutis“. Renginį papuošė rudens gėrybių paroda „Rudens pasaka“.

*******************************************************************************

SPALIO 10 –OJI PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA
2020-10-07


Kasmet spalio 10 dieną yra minima Pasaulinė psichinės sveikatos diena.
Mūsų lopšelis–darželis irgi prisijungė prie šios akcijos ir organizuoja renginių savaitę, skirtą Psichikos sveikatos dienai paminėti.
Pas vaikučius į svečius ateis „Debesėlis“, kuris papasakos apie jausmus ir emocijas, bus organizuojama piešinėlių paroda „Aš laimingas…“. Vaikai dalyvaus „Linksmosiose estafetėse“, o pedagogai klausysis paskaitos „Atsipalaidavimo būdai“.
Kiekviena darželio grupė pasidarė „Savijautos termometrą“, kuriame galės stebėti emocijas, nuotaikas.
VISI BENT ŠIA PROGA SUSTOKITE IR PAGALVOKITE APIE SAVO PSICHINĘ SVEIKATĄ, APIE GERĄ MITYBĄ, FIZINĮ AKTYVUMĄ, BENDRAVIMĄ SU DRAUGAIS IR KT.

*******************************************************************************

Grupės „Varpeliai“ paroda
2020-10-06

*******************************************************************************

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“
2020-09-11

Ir šiais mokslo metais Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis’’ dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Projekto iniciatyva siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą darželyje. Vaikai kviečiami smagiai ir jiems patraukliomis priemonėmis ugdyti (is) supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. „Sveikatiada“ siūlo smagius ir originalius renginius, skatinančius sveiką gyvenimo būdą, įvairias viktorinas, konkursus, aktyvias veiklas.
„Sveikatiados“ tikslas – ugdyti vaikų ir jų šeimų sveiką gyvenseną.

*******************************************************************************

KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ
2020-09-11

Primename, kad mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite rasti el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Norėdami gauti el. sąskaitas už vaiko ugdymą, prašome sistemos sąskaitų skiltyje pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei šioje skiltyje pažymėsite varnelę. El. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti ar Jūsų nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, prašome juos atnaujinti.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.
Jei vis tiek negaunate ar nematote jums skirtų kvitų, rašykite mums el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt arba skambinkite Vilniaus miesto savivaldybės administracijai trumpuoju tel. 1664

*******************************************************************************

Projektas „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą”
2020-09-03

Dalyvaujame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.
Projekto tikslas – transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.
Daugiau apie projektą skaitykite: Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo rugsėjo 1 d.
2020-08-31

2020 m. birželio 16 d. pasibaigus karantinui, tačiau vis dar išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame susipažinti su darželio veiklos bendra tvarka nuo rugsėjo 1 d.:

1.     Griežtai laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

2.     Atvedantis vaiką asmuo privalo dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Grupės rūbinėlėje vienu metu gali būti užėję nedaugiau kaip du tėvai.

3.     Priimant vaikus į darželį bus vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

6.     Draudžiama į darželį atsinešti iš namų savo žaislų. Primename, kad esamos darželyje ugdymo priemonės ir žaislai kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami.

7.     Visų darbuotojų sveikata nuolat stebima – matuojama kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija.

8.     Darželio veiklos metu laikomasi visų LR Sveikatos apsaugos ministerijos (žr. prisegta) bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų (žr. prisegta).

9.     Primename, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už darželį skaičiuojamas įprasta tvarka http://www.sauletekis.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2018/07/AR_2020-02-18.pdf

*******************************************************************************

2020-08-31

*******************************************************************************

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų
2020
-08-28

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite:

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo rugpjūčio 17 d.
2020-08-24

Primename apie patvirtintą 2020 m. rugpjūčio 17 d. VESOC sprendimą Nr. V-1840 (žr. prisegta) bei atnaujintas rekomendacijas organizuojant lopšelio-darželio veiklą (žr. prisegta).

Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

*******************************************************************************

Ugdytinių tėvų susirinkimas
2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienį) 17:00 val.  vyks naujų ugdytinių tėvų susirinkimas.
Susirinkimas vyks lauke įstaigos teritorijoje. Maloniai prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Dienotvarkė:

 • grupių komplektacija;
 • ugdytinių adaptacija darželyje;
 • lopšelio-darželio vidaus tvarka;
 • ugdytinių tėvų pareigos ir atsakomybė;
 • kiti einamieji klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant.

*******************************************************************************

Šiltnamis
2020-08-07

Primename, kad šį pavasarį lopšelio-darželio lauko erdvę papildė šiltnamis ir lysvės. Pagaliau džiaugiamės pirmuoju derliu. Vaikai netingėjo – laistė, ravėjo ir derlius gausiai užderėjo.

*******************************************************************************

Pasikeitė tvarkos

Gerb. tėveliai,
informuojame, kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-10) ir 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-11).

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo birželio 17 d.
2020-07-30

2020 m. birželio 16 d. pasibaigus karantinui, tačiau vis dar išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame susipažinti su darželio veiklos bendra tvarka nuo birželio 17 d.:

1.     Darželyje dirba maksimaliai įmanomas grupių skaičius. Grupės bus jungiamos, neviršijant leistino Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, tik išskirtiniais atvejais – dėl darbuotojų trūkumo (atostogos, ligos) bei dėl būtinų grupių patalpų remonto darbų.

2.     Griežtai laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

3.     Pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje.

4.     Nuo 2020 m. birželio 22 dienos tėvai galės įeiti į darželio patalpas, tačiau rekomenduojama, kad atvedantis vaiką asmuo dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

5.     Priimant vaikus į darželį bus vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

6.     Draudžiama į darželį atsinešti iš namų savo žaislų. Pažymėtiną, kad esamos darželyje ugdymo priemonės ir žaislai kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami.

7.     Visų darbuotojų sveikata nuolat stebima – matuojama kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija.

8.     Darželio veiklos metu laikomasi visų LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų.

9.     Nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už darželį skaičiuojamas įprasta tvarka http://www.sauletekis.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2018/07/AR_2020-02-18.pdf

*******************************************************************************

Dėl nemokamų pietų nuo 2020-09-01 priešmokyklinukams ir pirmokams
2020-07-17

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus.
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
(atsisiųsti prašymo SP-11 formą word formatu).
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma
(atsisiųsti prašymo SP-11(A) formą word formatu).

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.
Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Instrukcija, kaip pildyti prašymo-paraiškos SP-11 formą.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Taip pat prašymus-paraiškas galima teikti ir šiais būdais:
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
– Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
•        paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
•        Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
•        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

*******************************************************************************

Tėvų linija
2020-07-13

„Tėvų linijoje“ budi daugiau psichologų ir ilgėja darbo laikas.
Profesionalių psichologų konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“ nuo liepos pradžios teikiamos ir rytais – nuo 9 val. Nemokamai ir anonimiškai pasitarti su psichologu įvairiais vaikų auklėjimo klausimais galės daugiau nei iki šiol tėvų, įtėvių, globėjų bei senelių iš visos Lietuvos.
Dėl COVID-19 dar labiau išaugo psichologo konsultacijų poreikis
Daugiau nei 2,5 metų Paramos vaikams centre veikiančioje „Tėvų linijoje“ visą laiką skambinančiųjų yra kur kas daugiau nei galima atsiliepti dėl riboto linijos darbo laiko. Vien pernai liko neatsiliepta pusė skambučių. Dėl COVID-19 sukeltos situacijos dar labiau išaugo tėvų poreikis kreiptis patarimų tiek karantino metu, tiek ir jam pasibaigus.
„Bendra įtampa, kurią sukėlė prisitaikymo prie naujų aplinkybių iššūkiai, nežinomybė dėl ateities, nerimas dėl savo bei artimųjų sveikatos, prisidėjo, kad daugiau įtemptų situacijų kildavo ir namuose. Tėvų darbas iš namų, vaikų nuotolinis ugdymas, riboti kontaktai su artimaisiais, mažesnės galimybės gauti „gyvą“ specialistų pagalbą, turi savo padarinių ir dabar“, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.
Išlieka aktualūs ir įprastai tėvus neraminantys klausimai: kaip reaguoti, kai 2–3 metų vaikas viskam prieštarauja, kas padeda motyvuoti vaikus mokytis, kodėl staiga pasikeičia paauglio elgesys, kaip spręsti agresyvaus elgesio sukeltas problemas ir kt.
Ilgesnis darbo laikas: nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.
Siekiant suteikti daugiau konsultacijų – psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais – „Tėvų linijos“ darbo laikas ilginamas ir pradeda dirbti daugiau psichologų-konsultantų. Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.
„Psichologai konsultuos ir rytais, nes tai patogus metas tėvams, kurių darbo diena dar neįsibėgėjo, o vaikai jau palydėti į darželį ar nuo rudens – į mokyklą. Be to, prie telefonų budės daugiau psichologų įprastu, vakariniu metu ir vidurdienį. Mat tėvams lengviau rasti laiko konsultacijai pietų pertraukos metu, o vakarais kyla daugiau įtampos tarp šeimos narių ir atsakymo kaip elgtis ar pagalbos nusiraminti reikia iš karto“, – pastebi J.Baltuškienė.
Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs psichologai. Jie padeda suprasti vaikų elgesį, savijautą, poreikius ir paaiškina kiekvieno amžiaus tarpsnio raidos ypatumus. Didelę darbo su vaikais patirtį sukaupę Paramos vaikams centro psichologai pataria, kaip spręsti konkrečią situaciją. Taip pat padeda suaugusiems nusiraminti ir suvaldyti emocijas, kai situacija yra įtempta. Rekomenduoja, kaip mokyti vaikus susivaldyti ir tinkamai reikšti jausmus.
„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinama programa, finansuojama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

Apie Paramos vaikams centrą
Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“.

Daugiau informacijos:
Vaida Stoškuvienė
Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė
Mob. tel. 8 618 84879
El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

*******************************************************************************

Mangas
2020-07-01

Šių metų kovo mėnesį grupės „Riešutėliai“ vaikai pasodino mango sėklą. Ji išdygo ir sparčiai augo. Birželio mėnesį sodinuką persodino į naujus namus. Stebėsime kaip jis augs toliau.

*******************************************************************************

Grupės „Jonvabalis“ išleistuvės
2020-06-19

„Sudie, tauškutės lėlės ir meškine tylus.
Sudie, darželi mielas, uždarom vartelius.
Čia žaisti buvo linksma, tarp saulės ir gėlių,
Tiktai širdelė linksta prie mokslų didelių.
Dilin dilin – ar girdite – dilin
Skambutis naujas draugas – vilioja mus tolyn“.

*******************************************************************************

Dėl nemokamų pietų nuo 2020-09-01 priešmokyklinukams ir pirmokams
2020-06-19

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus.
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
(atsisiųsti prašymo SP-11 formą word formatu).
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma
(atsisiųsti prašymo SP-11(A) formą word formatu).

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.
Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Instrukcija, kaip pildyti prašymo-paraiškos SP-11 formą.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Taip pat prašymus-paraiškas galima teikti ir šiais būdais:
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
– Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
•        paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
•        Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
•        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

*******************************************************************************

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIEVIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)

*******************************************************************************

Grupės „Smalsučiai“ išleistuvės
2020-06-12

„Paliksim grupę mes kitiems,
Kur su draugais bėgiojom.
Tave, meškuti, kur kadais,
Ant rankų mes nešiojom.“

*******************************************************************************

Šiltnamis
2020-06-04

Šį pavasarį lopšelio-darželio lauko erdvę papildė šiltnamis ir lysvės. Tai puiki galimybė kurti sveiką aplinką, supažindinti su daržovių ir kitų augalų karalyste, prižiūrėti, rūpintis, o vėliau ir skanauti savo užaugintą derlių.

*******************************************************************************

Tarptautinė vaikų gynimo diena
2020-06-02

Birželio 1-oji diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

*******************************************************************************

Dėl sutarčių pasirašymo

Informuojame, kad www.svietimas.vilnius.lt galite iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu pasirašyti vaikų ugdymo sutartį su lopšeliu-darželiu. Prisijungę Ikimokyklinis ugdymas→ Mano darželis→ Mano sutartys pamatysite paruoštas pasirašyti el. sutartis. Pasirašyti galite pasirinktu būdu (el. parašu, SMART ID arba lustine kortele). Kilus klausimų ar neaiškumų prašome kreiptis el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt arba tel. nr. 852673731

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1159, primename, kad karantino metu ir 3 mėnesius po jo pabaigos netaikomas reikalavimas mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, turėti galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą.

*******************************************************************************

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja:

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

********************************************************************************

Žalią pupą sodinau,
Ją daržely auginau.
Op, op, opa-pa,
Tai pupelė, tai pupa!

********************************************************************************

Darželio veikla nuo gegužės 18 d.

LR Vyriausybei nutarus nuo gegužės 18 d. sušvelninti karantino sąlygas ir leisti vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, kviečiame susipažinti su mūsų darželio veiklos tvarka nuo š. m. gegužės 18 d.:

 1. Grupės bus formuojamos iki 10 vaikų, bet ne daugiau nei Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.
 2. Priimant vaikus į darželį jie bus tikrinami ar neturi ligos simptomų. Pasireiškus bet kokiems ligos simptomams į darželį vaikų nepriimsime.
 3. Pateikti pažymų iš darbdavių tėvams nereikės.
 4. Tėvai, atvedantys vaikus, turės būti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis ir į patalpas užeiti negalės. Darbuotojai taip pat pasitiks vaikus su apsaugos priemonėmis, tačiau auklėtojos grupėse su vaikais dirbs be kaukių.
 5. Darželis užtikrina vaikų ugdymą bei maitinimą.
 6. Mokestis už darželį bus skaičiuojamas tik lankantiems darželį vaikams. Nuo gegužės 18 d.  bus skaičiuojamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas.
 7. Vaikai, kurie nuo gegužės 18 d. dar darželio nelankys, bus ugdomi nuotoliniu būdu ir jokio mokesčio nemokės.
 8. Organizuojant darželio veiklą bus griežtai laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių sveikatos saugumo reikalavimus.
 9. Nuo gegužės 18 d. lankančių darželį vaikų tėvai privalo pristatyti darželiui pasirašytą Anketą dėl COVID-19 prevencijos. Tai galima padaryti ir nuotoliniu būdu – nuskenuoti arba nufotografuoti ir atsiųsti savo grupės auklėtojai.

Pažymime, kad karantinas vis dar tęsęsi, užsikrėtimo virusu COVID-19 rizika vis dar išlieka, todėl turime saugotis ir saugoti kitus. Labai prašau elgtis atsakingai, ne vesti  į darželį sergančių vaikų ir tuo atveju, jei priežiūrą galima užtikrinti namuose.

********************************************************************************

Eksperimentai namuose

Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais.
Eksperimentuodami vaikai bando išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį bei lavina savo pojūčius. O taip pat tai teikia daug džiaugsmo.

********************************************************************************

Sveikiname Mamos dienos proga!

„Žibuoklėm pražydo šilelio, šilelio šlaitai.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai.“

********************************************************************************

Velykų margučiai

Margutis – tai pavasario simbolis, kiekvienais metais puošiantis Velykų stalą, simbolizuojantis gamtos atbudimą. Lopšelio-darželio vaikai kartu su tėvais margino, dažė, lipdė, piešė velykinius margučius.

********************************************************************************

Sveikatiada

Nuotolinio ugdymosi metu lopšelio-darželio vaikai nepabijojo ir priėmė „Sveikatiados“ iššūkį – Pieno tūsas! Tai iššūkis, kurio metu visi buvo kviečiami gaminti pačius įvairiausius ir sveikiausius pieno kokteilius, taip pat vaisiais ir uogomis pagardintą varškę, baltą sūrį ar kitus pieno produktus. Daugiau linksmų ir skanių akimirkų galite rasti „Sveikatiados“ Facebook puslapyje.

********************************************************************************

Dėl sutarčių pasirašymo

Primename, kad š. m. balandžio 18-30 d. vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Tėvai (globėjai) iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu turi pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje gaus vietą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu sistema ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu. Kylant klausimams galite skambinti mums telefonu 8 (5) 2673731.
Papildoma informacija apie sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu ir reikiamų dokumentų pateikimą bus pranešta vėliau. Tėvai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt.

********************************************************************************

Tėvų linija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai.
Norime priminti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.
Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.
Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

********************************************************************************

********************************************************************************

NUOTOLINIS UGDYMAS(IS)

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-25 sprendimu „Dėl laikino mokinių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu“ nuo 2020 m. kovo 30 d., iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas nuotoliniu būdu.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS

Kontaktai:

Nuotolinio ugdymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantas  –  el. paštas: rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt tel.: 8 686 42407

Direktorė el. paštas: direktore@sauletekis.vilnius.lm.lt, 8 (5) 2670832

Direktorės pavaduotoja ugdymui el. paštas: ugdymas@sauletekis.vilnius.lm.lt

Logopedas, spec. pedagogas:  el. paštas: urbsiened2@gmail.com, tel.: 8-695-68313

Psichologas: el. paštas rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel.: 8-676-02203

********************************************************************************

Saugodama vilniečių sveikatą, karantino metu sostinės savivaldybė ėmėsi laikinai aptverti STOP juosta vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, krepšinio, futbolo, tinklinio, teniso aikšteles, šachmatų stalus, stalo teniso stalus ir kt., prie ugdymo įstaigų esančios sporto ir laisvalaikio aikšteles, Baltojo tilto aikštyną, nes koronavirusas ilgam išlieka ant metalinių ir kitų paviršių.
https://vilnius.lt/lt/2020/03/27/vilnieciui-saugumui-aptveriamos-visos-sostines-aktyvios-laisvalaikio-erdves/

Todėl labai visų prašome šiuo ypatingu laikotarpiu paisyti draudžiamuosius ženklus ir kol kas vengti šių vietų. 

Saugokite save ir savo artimuosius!

********************************************************************************

Informacija Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino metu

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
Dėl konsultacijų prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. (85) 2 65 09 08.
Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.
Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis: 9.00-16.00 val. (penktadieniais 9.00-15.00 val.) Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui. Konsultacijų laiką suderinsime su tėvais (globėjais).
Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.
Daugiau aktualios ar atnaujintos informacijos ir pranešimų rasite Tarnybos svetainėje http://vilniausppt.lt/

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos administracija

*******************************************************************************

Svarbu!

? Dėl naujojo koronaviruso galima teirautis:
– Koronos karštąja linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;
– Facebook messenger https://www.messenger.com/t/koronasos
– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija  tel. +370 618 79984   ir   +370 616 94562 (visą parą);
– elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt.

Gyventojų veiksmų rekomendacijos.

? Kaip galima apsisaugoti:

Siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių priemonių:

 • dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu,
 • neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo,
 • čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę),
 • laikytis saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius),
 • vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai, pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys.

?  Nuo kovo 16 d. rizikingomis šalimis laikomos visos šalys. Tai reiškia, kad žmonės, kurie neseniai grįžo iš bet kurios užsienio valstybės, 14 dienų privalo izoliuotis ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet žmogus turi kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl nedarbingumo išdavimo. Svarbu, kad prieš kreipdamasis į šeimos gydytoją žmogus privalo užpildyti formą (anketą), patalpintą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje, adresu http://nvsc.lrv.lt/covid-19.

Be to, laikinai, kol baigsis COVID-19 plitimo grėsmė, izoliavimosi laikotarpiui nedarbingumo pažymėjimas išduodamas nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad žmogui niekur vykti iš namų nereikia, taip nekeliant viruso platinimo grėsmės aplinkiniams, tiesiog užteka paskambinti šeimos gydytojui.

Tuo atveju, jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti nemokamu, visą parą visoje Lietuvoje veikiančiu Koronos karštosios linijos telefonu 1808, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus.

Jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Visus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

Saugokite save ir savo artimuosius!

*******************************************************************************

Naudinga informacija

MOKSLEIVIAMS:
– “Įdomiosios pamokos tiesiogiai” vaikams kiekvieną d.d. nuo kovo 16 d. 13 val per LRT. Daugiau info čia: https://bit.ly/2TN8bD3
– “Vyturio” leidykla atveria savo elektroninių ir garsinių knygų bazes nemokamai. Skaitmeninės knygos: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos: http://bit.ly/vyturioknygos
– Nemokamas virtualus muziejų lankymas: http://bit.ly/2U5M8pX
– Virtualūs turai po pasaulinius muziejus: http://bit.ly/3a09Cnq
– Įvairūs pasaulio objektai tiesiogiai http://bit.ly/2wW4wtA

MAŽIESIEMS:
– Spalvinimo ir kt. lavinančios užduotėlės bei darbeliai iš popieriaus ir ne tik: http://krokotak.com/
– Darbeliai su vaikais: http://bit.ly/2TTqDda
– Žaislų muziejus kasdien įkelia po užduotėlę ant savo fb sienos: http://bit.ly/39Rwsxo
– 200+ idėjų ką veikti su vaikais namuose: http://bit.ly/33joc6N
– Radijo pasakos: http://bit.ly/2WfxA9X
– Vaikų radijo teatras: http://bit.ly/2QleQCl
– Žaidimai: http://bit.ly/2Qhdubu

PEDAGOGAMS:
– Nuotoliniai kursai atrakinti nemokamai ir bus periodiškai pildomi. Daugiau info: http://bit.ly/3cZGq1M Pirma paskaita apie vaikų pyktį. Gali būti naudinga ir tėveliams.

TIKINTIESIEMS:
– Tiesioginė transliacija iš Archikatedros sekmadieniais 12:30 per LRT vietoj kelionės į bažnyčią.

SPORTUOJANTIEMS:
– E-treniruotės namuose. Tvarkaraštis ir reikalingas inventorius čia: http://bit.ly/2wYyfBX

VISIEMS:
– LRT atrinkta dokumentika LRT mediatekoje
https://www.lrt.lt/tema/ka-veikti
– Pirmasis šalyje virtualaus kino festivalis “Kino pavasaris” kovo 19 – balandžio 2 dienomis. Daugiau info: http://bit.ly/33jae4F
– Gamtos fotografo Čepulio tekstai apie gyvąją gamtą. Nuorodos: http://bit.ly/2IMSCoq
– Super kursai apie dirbtinį intelektą! Nemokamai. Anglų kalba.
http://bit.ly/33idaP1
– Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų įrašai http://bit.ly/2Wa4mJH
– LRT radijo įrašai. 20 nepaprastų istorijų. http://bit.ly/2x2mdaJ
– Podcast’ai įvariomis temomis: http://bit.ly/38SfBJv
– Mokykis ekonomikos namie: http://bit.ly/2Uduhxh

Saugokite save ir savo artimuosius!

*******************************************************************************

Naujienos

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 16 d., pirmadienio, lopšelyje-darželyje gali būti organizuota šių medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių, mūsų įstaigą lankančių, vaikų priežiūra (įstaigų sąrašas).

Labai prašome kuo skubiau informuoti darželio administraciją el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt iki 2020-03-15 d. 17:00 val. arba telefonu skambinti 8 (5) 2673731 iki 2020-03-13 d. 18:00 val., jei dirbate medicinos sektoriaus įstaigoje iš pridėto sąrašo ir ketinate atvesti vaiką į darželį kovo 16 ar kitą, paskelbto karantino metu, dieną.

Labai prašome pasidalinti šią svarbią informaciją savo tėvų grupėse.  Dėkoju už operatyvumą!

*******************************************************************************

Svarbu!

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus, 2020 m. kovo 13 d., iki šv. Velykų atostogų pabaigos, 2020 m. balandžio 17 d., uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

?Švietimas:

 • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
 • Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus.

?Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas:

 • Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja daugiau nei 100 žmonių.
 • Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės.
 • Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.
 • Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu.
 • Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną.

?Įstaigų darbas:

 • Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę.
 • Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio.

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas:

 • Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą;
 • Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi saviizoliuotis namuose;
 • Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla;
 • Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
 • Atrasti naujus patiekalus namuose;
 • Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas;
 • Turint galimybę, daugiau laiko praleisti soduose, sodybose, atostogų apartamentuose.

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

*******************************************************************************

Lopšelio-darželio lauko edukacinių erdvių konkursas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ organizuojamame lauko edukacinių erdvių konkurse „Mano darželio lauko edukacinės erdvės“.
Konkurso tikslas – aktyvinti darželio lauko edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką, jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas darželio bendruomenę.
Norime paskatinti darželio bendruomenę kurti edukacines erdves, organizuoti ugdytinių ugdymo(si) procesą lauko edukacinėse erdvėse bei organizuoti tėvų/globėjų paramą, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
Konkurso dalyvius kviečiame iki 2020 m. balandžio 30 d. pateikti lauko erdvės(-ių) edukacinį projektą: edukacinės erdvės nuotrauka arba brėžinys, aprašymas, apytiksli kaina.
Daugiau apie lauko edukacinių erdvių konkursą skaitykite konkurso nuostatuose.

*******************************************************************************

Lietuvių kalbos dienos 2020

*******************************************************************************

Lietuvos mažųjų žaidynės

Š. m. vasario 17-21 dienomis lopšelyje-darželyje vyko  „Lietuvos Mažųjų Žaidynės 2020“ pirmasis etapas. Projekto organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).
Pirmąjį etapą lopšelyje-darželyje organizavo neformaliojo ugdymo mokytoja drauge su kitais pedagogais.
Projekto tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą, tarpusavio bendradarbiavimą, ugdyti pagrindinius judesius: bėgimą, metimą, šokimą, balansavimą.
Renginio metu žaidėm, rungtyniavom, įveikėm kliūtis. Sportavome ne tik salėje, bet ir darželio koridoriuose. Vaikai labai linksmai praleido laiką!

*******************************************************************************

Vandens turnyras

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ grupių „Ramunėlė“ ir „Grūdelis“ vaikai su tėveliais priėmė Sveikatiados iššūkį – „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį“, bei dalyvavo Lietuvos Mažųjų Žaidynėse.
Žaidėme linksmas estafetes, panaudojant vandenį. Statėme vandens bokštus, keliavome per „balas”, rinkome lietaus lašus.
Padarėme išvadas, kad vanduo yra žmogaus gyvybės šaltinis. Linksmą šventę vainikavo vandens gėrimas.

*******************************************************************************

Užgavėnės 2020

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėnesio dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova.
Lopšelio-darželio bendruomenė vasario 25 d. labai nuotaikingai atšventė Užgavėnes. Visi dainavo, šoko, stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą.

*******************************************************************************

*******************************************************************************

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-osios dienos proga lopšelyje-darželyje skambėjo eilės, dainos ir šokiai, o grupes puošia ugdytinių darbelių parodos.

Visus sveikiname su Vasario 16-ąja!

Fotografijų paroda „Senas Vilnius naujoje šviesoje“

Kviečiame aplankyti fotografijų parodą „Senas Vilnius naujoje šviesoje“.

Kaip gauti mokėjimo kvitus į elektroninį paštą

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite gauti į el. paštą. Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“ adresu https://svietimas.vilnius.lt ir pažymėti varnele „Gauti sąskaitas el. paštu“.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

Geometrinės figūros

Grupės „Riešutėliai“ vaikai susipažino su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis. Mokėsi atpažinti, atrasti ir įvardinti geometrines figūras artimiausioje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai dėliojo įvairias figūras iš pagaliukų, mokėsi grupuoti pagal spalvą, formą ir dydį.

Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ dalyvaus socialinio ir emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“.
Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.
Olimpiados uždaviniai:
– Olimpiados metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;
– Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių;
– Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;
– Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.
Dalyvauja: grupių „Berželis“, „Pasakaitė“, „Smalsučiai“ ir „Jonvabalis“ ugdytiniai/pedagogai/tėvai.
Renginio data: 2020 m. kovo 2-6 dienomis.

Grupės „Jonvabalis“ eksperimentų savaitė

Vaikai visą savaitę eksperimentavo su muilu, bandė balionus pripūsti įdomesniais būdais, piešė ant pieno, spalvino salotų lapus ir atlikinėjo kitus įdomus mokslinius eksperimentus. Daugiausia dėmesio sulaukė eksperimentas – ,,Ugnikalnio išsiveržimas“, jis sukėlė džiugias vaikų emocijas.

Švelnaus sniegelio gamyba

Snieguotas šaltis stovi ant stalų.
Pabarstė snaigėm grupės kampelius.
Ateik. Tave sutiksim su šalčiu.
Šerkšnu papuošim „Pagranduko“ veidelius.

Svarbu!

Projektas „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Dalyvaujame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.
Projekto tikslas – transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.
Daugiau apie projektą skaitykite: Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

Ekskursija į dailės muziejų

Grupės „Jonvabalis“ vaikai 2020 m. sausio 29 d. dalyvavo edukacinėje-pažintinėje ekskursijoje „Fizika ir chemija dailėje“. Susipažino su pasaulinio garso dainininko Vytauto Kasiulio Lietuvai dovanota darbų kolekcija ir jo vardu pavadintu dailės muziejumi. Vaikai išbandė naują metodą – piešimą ant stiklo.

Spektaklis mažyliams

Grupės „Šypsena“ vaikai sulaukė svečių. Priešmokyklinės grupės „Jonvabalis“ vaikai vaidino pasaka apie Ropę. Mažieji artistai buvo nuostabūs. Pasaka vaikams labai patiko.

Su gimtadieniu, Vilniau!

Sausio 24-26 dienomis nuo 18:00 valandos Vilniaus mieste vyks Tarptautinis šviesų instaliacijos festivalis, kuris šaltuoju ir tamsiuoju sezonu miestui įkvėps gyvybės ir šilumos, išryškins miesto architektūrą, nušvies gražiausius Senamiesčio kiemus.
Kviečiame visus apsilankyti festivalyje.

Grupės „Nykštukai“ spalvota parodėlė

„Nudažysim mes kepurę,
Švarką, kelnias ir liemenę,
O kad būtų dar linksmiau,
Nudažysim pirštinių, kuo daugiau!“

2 proc. parama

Kviečiame ugdytinių tėvus, darželio darbuotojus ir visus neabejingus mūsų darželio gerovei, 2020 metais skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokestį Vilniaus lopšeliui-darželiui „Saulėtekis“.
Primename, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus bus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Popieriniai prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebebus priimami.
Lopšelio-darželio rekvizitai, reikalingi pildant prašymą:
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris:  190014157
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“
Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą gerinant Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ugdymo sąlygas.

Lietuvos mažųjų žaidynės

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ jau antrus metus dalyvauja projekte – „Lietuvos mažųjų žaidynės”. Šis projektas skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis sporte ir gyvenime. Tai puiki priemonė skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Daugiau apie šį projektą sužinokite tinklalapyje mazujuzaidynes.lt

Informacija dėl vaiko ligos praleistų dienų pateisinimo

Gerbiami tėvai (globėjai), prašome susipažinti su atnaujinta VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠU, kurį rasite mūsų svetainės skyriuje TVARKOS.

Edukacinis koncertas „Daugiatautė Lietuva“

2020 m. sausio 15 d. lopšelyje-darželyje skambėjo kanklės, būgnai, skudučiai, birbynė, griežė smuikas, tarškėjo skrabalai. „Liaudies instrumentų studija“ surengė trankų koncertą „Daugiatautė Lietuva“. Skambėjo dainos, patarlės, mįslės ir pasaka, kurioje vaidino patys vaikai.

„Seku, seku pasaką“

Beveik du mėnesius grupėje „Varpeliai“ vyko projektas „Seku, seku pasaką“, kurio metu vaikams buvo sekamos ir skaitomos pasakos, rodomi inscenizuoti vaidinimai. Į projektą taip pat įsitraukė ir tėveliai, kurie atnešė vaikučiams pasakėlių bei patys skaitė vaikams.

Labas, Besmegeni!

Grupėje ,,Pagrandukas” vyko diena ,,Labas, Besmegeni!”, kurios metu vaikai klausėsi eilėraštuko apie besmegenį, smalsiai tyrinėjo paveiksliukus. O kad jau lauke lyja ir sniego nėra, nutariame besmegenius lipdyti iš popieriaus.

Sausio 13 d.

Sausio 13 diena – Laisvės gynėjų diena. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ šią svarbią Lietuvai dieną dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ryte, 1991 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, languose uždegėme žvakes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį, vienybę.
Vaikai pasipuošė neužmirštuolės žiedu, žiūrėjo filmuką „Senojo ąžuolo pasaka“ , o grupė „Smalsučiai“ surengė piešinių parodėlę.

Trys karaliai

Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Šią dieną grupių: „Smalsučiai“, „Grūdelis“ ir „Pasakaitė“ vaikučiai šventė Trijų karalių šventę šokdami, dainuodami bei atsisveikindami su Kalėdų eglute.

Grupės „Bitutės“ kalėdinė šventė

Grupės „Pasakaitė“ kalėdinis spektaklis

2019 metų gruodžio 20 dieną grupės „Pasakaitė“ vaikai Kalėdų Seneliui ir tėveliams vaidino pasaką „Kaip katytė ir gaidelis namelį statė“.

Kalėdinis šachmatų turnyras 2019

2019 metų gruodžio 17 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ vyko tradicinis kalėdinis šachmatų turnyras 2019. Grupių „Smalsučiai“, „Berželis“, „Pasakaitė“ ir „Jonvabalis“ vaikai turėjo rimtą varžovą – Kalėdų Senelį. Varžybos buvo labai smagios, su dovanomis ir puikia nuotaika.

Keičiasi mokėjimo tvarka!

Gerb. tėveliai,
informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2020-02-18 tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

1. Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

2. Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

– ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;

–  dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

3. Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

4. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

5. Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.

*******************************************************************************

2019 m.

Seminaras „Efektyvi komunikacija ir pozityvus bendravimas“

2019 m. gruodžio 17 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ kolektyvas dalyvavo praktiniame seminare „Efektyvi komunikacija ir pozityvus bendravimas“, kurį vedė charizmatiškas lektorius Vygandas Pikčiūnas. Išmokome atsipalaiduoti bei pastebėti gerus dalykus, supratome gyvenimo prasmę, o svarbiausiai pasikrovėme teigiamomis emocijomis kitiems 2020 metams.

Dainų dainelė

Šių metų gruodžio 10 dieną Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje vyko konkursas „Dainų dainelė“, kuriame sėkmingai pasirodė grupės „Berželis“ mergaitės: Kotryna, Patricija, Smiltė ir Emilija. Jos sudainavo tris daineles. Vadovė – Ona Zubavičiūtė.

Paroda „Mano advento kalendorius“

Šv. Andriejaus dieną, likus 4 savaitėms iki šv. Kalėdų, prasideda rimties ir susikaupimo laikotarpis. Laukti šv. Kalėdų padeda advento kalendorius. Dažniausiai jis skirtas vaikams ir leidžia žaismingai pažymėti kiekvieną advento dieną belaukiant Kalėdų. Taip pat tai gali būti nuostabi apdailos detalė, pasigaminta kartu su vaikais šeimoje, tokia vienintelė ir išskirtinė.
Lopšelio-darželio vaikų grupės surengė parodą, kurioje pristatė savo kurtus, išradingus ir vienintelius advento kalendorius.

Popietė „Kartu smagiau“

Lapkričio 29 d. grupės „Grūdelis“ vaikai kartu su tėvais dalyvavo popietėje, kurios metu kūrė pasaką:
Mes roputę pasodinom ir didžiulę užauginom.
Buvo rauti ją sunku, kol nepakvietėm vaikų.
Ropę valgysim visi – ir maži, ir dideli.
Pavaišinsime visus, kas tikrai užsuks pas mus!
Atsiminkite vaikai: jei nesiseka darbai, reikia draugą pasikviesti –
Viskas eisis kaip per sviestą!

Spektaklis „Musytė zvimbuolytė“

„Eina eina musių musė, pas drugelį ilgaūsį.
Paėjusi gražiu taku, randa musė pinigų.
Turguj virdulį užtiko, nusipirko ir parvyko.
Bėkit lėkit tarakonai pavaišins ji arbata.
Tačiau piktas voras pasirodė ir vabalų šventę sugriovė.
Visus gelbėjo narsusis uodas, kuris tapo didvyriu šauniu.“

Lapkričio 14 d. grupės „Jonvabalis“ vaikai svečiavosi Vilniaus darželyje-mokykloje „Vilija“ ir pristatė vaikams spektaklį pastatytą pagal pasaką „Musytė zvimbuolytė“ (Mucha-cokotucha).

Ekskursija į alpakų ūkį

Grupės „Pasakaitė“ vaikai aplankė pirmąjį alpakų ūkį-veislyną Lietuvoje „Alpakos Trakai“. Ekskursijoje vaikai daugiau sužinojo apie šiuos mielus gyvūnus, galėjo juos liesti, paglostyti ypač švelnų kailį, pamaitinti.

Būk tolerantiškas!

Grupės „Bitutės“ mažyliai džiaugiasi rudens dovanomis

Ožio diena

Senovėje lietuviai lapkričio 10-12 dieną šventė Balto ožio šventę, skirtą pakviesti žiemai. Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožką. Baltas beržas ir balta ožka simbolizavo sniegą.
Mūsų darželyje Balto ožio dieną minime jau ne pirmus metus: dainuojam ir ratuojam liaudies ratelius apie ožius ar ožkas, sakom oracijas, vedam „ožką“ tris kartus apie įstaigos kieme augantį beržą, sakom žiemos kvietimo oraciją.

Paroda

Nuostabios pasakos „Mucha-cokotucha“ veikėjai atgimsta parodoje, kurią sukūrė grupės „Jonvabalis“ vaikai.

Paroda „Rudens džiaugsmas“

Grupės „Varpeliai“ vaikai linksmai pristatė rudens gėrybes parodoje „Rudens džiaugsmas“.

Konferencija „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“

2019 m. spalio 22 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ vyko konferencija „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“ (skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui).
Konferencijos metu bandėme atsakyti į klausimus kas yra alfa vaikai, su kokiais sunkumais susiduria alfa kartos tėvai, kaip padėti išspręsti šiuos sunkumus, kokias ugdymo programas taikyti ir pan. Mus savo pranešimai džiugino psichologė Irena Zdanovič, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos, VU Ugdymo mokslų doc. dr. Sergejus Neifachas, neformalaus ugdymo pedagogė Renata Vainytė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Silvija Šiaurienė, auklėtoja Zita Rakovskaja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Jungevičienė.
Dėkojame konferencijos organizatorei ir moderatorei, draugiškosios socialinio, emocinio ugdymo olimpiados „Dramblys“ koordinatorei, Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ logopedei Danutei Urbšienei, taip pat visiems svečiams ir dalyviams.

Emometras Programa „Kimochi“ Programa „Zipio draugai“
Projektas „Noriu žinoti“ Akcija „Nusišypsok ir apkabink draugą“ Kimochi žaislai

„Rudeniniai skėčiai“

Ruduo aplankė mūsų lopšelį-darželį pasipuošęs margaspalviais skėčiais. Raudonuoju kilimu žengė grupių „Ramunėlė“, „Berželis“, „Grūdelis“, „Smalsučiai“ ir „Pasakaitė“ vaikai.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Paroda „Rudenėjantis medis“

Tarptautinė mokytojų diena

Vilniaus metų mokytojų apdovanojimai

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname gavus apdovanojimą už profesionalumą, darbus ir pasiekimus Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ logopedę Danutę Urbšienę.
Apie apdovanojimus galite paskaityti čia.

Rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena


Šį ketvirtadienį švęsime piešdami, klijuodami, dainuodami. Taip paminėsime dieną, skirtą Europos Sąjungos kalboms, supažindindami ugdytinius su kalbų įvairovę, ugdydami pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

 

Grupė „Šypsena“ pasitiko rudenėlį

Šiais metais grupę „Šypsena“ pradėjo lankyti mažyliai. Ir jie sutiko rudenėlį pilnomis rankomis. Buvo labai smagu.

INFORMACIJA

Nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. varteliai yra uždaromi. Įėjimo kodus gausite pas savo grupės auklėtoją.

KAIP SUGENERUOTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO KODĄ

Įstatymas įpareigoja tėvus/globėjus kasmet iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu vaiko iki 18 metų sveikatos patikrinimu. Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu. Tėvams/globėjams svarbu žinoti, kad https://esveikata.lt portale sugeneruotą peržiūros kodą reikia persiųsti darželiui arba patalpinti į tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt
Kaip tai padaryti, padės ši instrukcija.

KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite matyti ir el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

INFORMACIJA

Dėl techninių kliūčių vartelių uždarymas atidedamas iki 2019 m. rugsėjo 17 d.

 

UGDYTINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMO MEDŽIAGA

2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienį) naujų vaikų tėvai galės kartu su vaikais pabūti grupėje.

Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” vidaus tvarka 2019-08-28

Adaptacija (patarimai tėvams)

KVIEČIAME!

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ 2019 m. spalio 22 d., 13.00 val. vyks konferencija „ALFA KARTOS VAIKŲ SOCIALINIO, EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS VAIKŲ DARŽELYJE“ (skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui).
Vietų skaičius ribotas.
Daugiau informacijos rasite čia.

Mielai kviečiame dalyvauti!

INFORMACIJA

Š. m. rugpjūčio 30 d. mūsų darželyje dirbs šios grupės:

Eil.

Nr.

Dirbančios

grupės pavadinimas

Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „JONVABALIS“ „ŠYPSENA“,

„NYKŠTUKAI“

6.00 – 18.00
2. „SMALSUČIAI“ „PAGRANDUKAS“ ,„BITUTĖS“ 7.00 – 17.30
3. „PASAKAITĖ“ 8.00 – 17.30
4. „RIEŠUTĖLIAI“ 7.00 – 17.30
5. „BERŽELIS“ 7.00 – 17.30
6. „GRŪDELIS“ 7.00 – 17.30
7. „VARPELIAI“ 7.00 – 17.30
8. „RAMUNĖLĖ“ 7.00 – 17.30

INFORMACIJA

Nuo šių metų rugpjūčio 12 d. prasidės scenos, virš baseino, montavimo darbai. Įėjimai į darželį nuo baseino pusės bus uždaryti. Prašome nuo rugpjūčio 12 d. naudotis įėjimu iš kitos pusės (Ramunėlių grupės įėjimas).

Ugdytinių tėvų susirinkimas

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį) 17 val.  vyks ugdytinių tėvų susirinkimas.

Dienotvarkė:

 • grupių komplektacija,
 • ugdytinių adaptacija darželyje,
 • lopšelio-darželio vidaus tvarka,
 • ugdytinių tėvų pareigos ir atsakomybė,
 • kiti einamieji klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant.

Ieškome darbuotojo
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” ieško darbuotojo, užimti ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigas.

Prezidento inauguracijos dieną duris atveria Lietuvos muziejai
Prezidento inauguracijos dieną duris atveria Lietuvos muziejai
Liepos 12-ąją, išrinktojo LR Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną, Valstybės pažinimo centras ir daugiau nei 30 muziejų visoje Lietuvoje atveria duris nemokamai ar už simbolinį mokestį bei siūlo įvairius užsiėmimus ar kviečia stebėti tiesioginę inauguracijos iškilmių transliaciją. Visą dalyvaujančių muziejų sąrašą rasite čia

Š. M. LIEPOS 5 – 31 D. D.  DIRBS ŠIOS GRUPĖS

Eil. Nr. Dirbančios grupės pavadinimas  Prijungiamos grupės  Darbo laikas
1. „SMALSUČIAI“ „Šypsena“, „Nykštukai“, „Jonvabalis“ 6.00 – 18.00
2. „GRŪDELIS“ „Grūdelis“, „Pagrandukas“ 7.00 – 17.30
3. „PASAKAITĖ“ „Pasakaitė“, „Riešutėliai“ 7.00 – 17.30
4. „RAMUNĖLĖ“ „Ramunėlė“, „Berželis“ 7.00 – 17.30
5. „VARPELIAI“ „Varpeliai“, „Bitutės“ 7.00 – 17.30
Budinti grupė „SMALSUČIAI“ 6.00 – 18.00

INFORMACIJA

 Š. M. LIEPOS 1 – 4 D. D.  DIRBS ŠIOS GRUPĖS

 

Eil. Nr. Dirbančios grupės pavadinimas
 Prijungiamos grupės
Darbo laikas
1. „NYKŠTUKAI“ „Šypsena“ 7.00 – 17.30
2. „VARPELIAI“ 7.30 – 18.00
3. „SMALSUČIAI“ „Jonvabalis“, „Bitutės“ 6.00 – 16.30
4. „GRŪDELIS“ „Pagrandukas“ 7.00 – 17.30
5. „PASAKAITĖ“ „Riešutėliai“ 7.30 – 18.00
6. „RAMUNĖLĖ“ „Berželis“ 7.00 – 17.30
Budinti grupė ryte nuo 6.00 „SMALSUČIAI“

Budinčios grupės vakare „VARPELIAI“, „PASAKAITĖ“

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Visiems vaikams lankantiems darželius ir mokyklas, privaloma  iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu sveikatos patikrinimu pas šeimos (ar vaikų ligų) gydytoją bei odontologą.
Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu.

Sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarka patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje – https://vilnius.lt/lt/2019/06/12/vilnius-vaiku-sveikata-kviecia-tikrinti-nelaukiant-rugsejo/

TĖVELIŲ DĖMESIUI,
NUO Š. M. BIRŽELIO 3 D. MŪSŲ DARŽELYJE DIRBS ŠIOS GRUPĖS:

Eil.
Nr.
Dirbančios
grupės pavadinimas
Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „NYKŠTUKAI“ „Šypsena“ 7.00 – 17.30
2. „RIEŠUTĖLIAI“ 7.30 – 18.00
3. „VARPELIAI“ 7.00 – 17.30
4. „GRŪDELIS“ 6.00 – 18.00
5. „SMALSUČIAI“ „Jonvabalis“ 8.30 – 15.42
6. „BITUTĖS“ „Pagrandukas“ 7.30 – 18.00
7. „PASAKAITĖ“ „Bitutės“ 7.00 – 17.30
8. „RAMUNĖLĖ“ „Berželis“. 7.00 – 17.30
Budinti grupė „Grūdelis“ dirbs nuo 6.00 val. iki 18.00 val.

Kvietimas įdomiai švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną!

Šachmatų turnyras

Šachmatų turnyras skirtas paminėti vaikų gynimo dieną.  Po smagios popietės lauke vaikai susikaupė ir sudalyvavo šachmatų turnyre.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

Ieškome darbuotojo

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” ieško darbuotojo, užimti sekretoriaus (-ės) pareigas.

Grupės „Šypsena“ iškyla

Oras – puikus.
Pramogų – daug.
Iškyla – nuostabi.
Mes kartu ir mums gera.

Saugaus eismo keliuose savaitė

Gegužės 6-12 dienomis minima penktoji Jungtinių  Tautų saugaus eismo keliuose savaitė.

“Saulėtekiui” – 40 !!!

Balandžio 12 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė šventė savo 40-ąjį gimtadienį.  Tą dieną surengėme šventinį koncertą ir savo draugus bei bendruomenės narius pakvietėme į Naujosios Vilnios kultūros centro salę.

Scenoje dainavome, šokome, grojome, sportavome, kūrėme, džiazavome, net kartu su Alisa pabuvojome šachmatų šalyje. Pasirodė net patys mažiausieji mūsų artistai, 2–3 metų amžiaus vaikai, jie atliko dainą „Šviečia saulytė“. Džiaugiamės savo ugdytiniais ir kūrybingais pedagogais. Visi pasirodymai buvo įspūdingi ir nuoširdūs, juose atsispindėjo tikri jausmai ir emocijos. Gimtadienis buvo nuoširdus, nuotaikingas ir spalvingas.

Dėkojame tėveliams, Vilniaus miesto savivaldybei bei Bravvo Band komandai už mūsų idėjų palaikymą ir paramą organizuojant renginį.

Ačiū buvusiems mūsų įstaigos darbuotojams. Smagu buvo matyti pilną salę ištikimų draugų iš Vilniaus miesto savivaldybės, seniūnijos, ugdymo įstaigų, Naujosios Vilnios muzikos mokyklos –   visiems tariame nuoširdų AČIŪ už šiltus žodžius ir dovanas.

Šventė, padovanojusi  daug gražių akimirkų ir palikusi smagių prisiminimų, baigėsi. O mūsų kelias tęsiasi…

KVIEČIAME TĖVELIUS

GRUPĖS ,,ŠYPSENA” UGDYTINIAI GAMINO POPIERIŲ

Vaikai išmoko patys pasigaminti popierių, jo gaminimas buvo linksmas, o rezultatas ir pagamintas popierius sukėlė džiaugsmą.

TYMAI

Informacija apie tymus, jų simptomus, gydymą ir skiepus.

GRUPĖS ,,ŠYPSENA” EKSPERIMENTAI SU POPIERIUMI

Ugdytiniai sendino popierių panaudodami pieną, kavą ir arbatos nuovirą, išmoko popieriui suteikti marmuro efektą.

BALANDŽIO 2-OJI PASAULINĖ AUTIZMO SUPRATIMO DIENA

Lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė paminėjo Pasaulinę Autizmo Supratimo dieną. Ta proga pasodino Supratimo medį ir tikisi, kad tas medis bus Supratimo Alėjos pradžia, kuri visiems bylos apie mūsų bendruomenės išmintį, bendrystę ir viltį… Medelis taipogi skirtas ir darželio 40-tojo jubiliejaus proga.

Daugiau apie pasaulinę autizmo supratimo dieną skaitykite čia.

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22 d. grupė ,,Pagrandukas“ minėjo Pasaulinę vandens dieną. Kalbėjome apie vandens naudą ir reikšmę žmogaus  organizmui. Sužinojome, kad vanduo būtinas visai gamtai. Kalbėjome kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandens nebeliktų. Vaikai eksperimentavo su vandeniu, žaidė, vyko  estafetės.

ŠVENČIAMA PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Ar žinote, kad kovo 21 dieną švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms? Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, nors jį nulemia tik viena chromosoma.

 ŽAIDŽIU IR KVĖPUOJU
Grupės ,,Berželis“ vaikų žaidimai neatsiejami nuo taisyklingo kvėpavimo. Grupės šūkis ,,Žaiskite, pūskite, būkite sveiki ir laimingi!”.

OLIMPIADA

Lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ kovo 18-22 d. vyks „Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ darželiams“. Olimpiadai užduotis ruošė Ekukatorių, Pozityvaus ugdymo instituto, Lietuvos socialinio emocinio intelekto ugdymo asociacijos darbo grupė.
Šiais metais olimpiadoje dalyvaus priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ir „Smalsučiai“ vaikai, pedagogai ir tėvai. Visą savaitę vaikai dalyvaus įvairiose veiklose. Kiekviena veikla ugdys tokias kompetencijas: savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų priėmimo. Bus ir tokių veiklų, kurias sėkmingai vaikai gali atlikti namuose drauge su tėveliais.

AKTYVIAI DALYVAUKITE IR SĖKMĖS OLIMPIADOJE!

,,STEAM IR KITŲ INOVATYVIŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“ konferencija

2019 m. sausio 29 d.  laikinai einanti direktorės pareigas Aneta Gracjana Lapcun dalyvavo ,,STEAM IR KITŲ INOVATYVIŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“ konferencijoje, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sveikuolis“ .  Konferencijos metu  įstaigos vadovė dalinosi savo ugdymo įstaigoje sukaupta patirtimi aktyvaus vaikų mokymosi, tyrinėjimo bei kritinio mąstymo gebėjimų lavinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje.  Daugiau apie konferenciją skaitykite čia.

Įstaigoje dirbantys vyrai sveikina visas darželyje dirbančias moteris!

Tėvų susirinkimas!
2019 m. kovo 13 d. 17:00 val. darželio salėje įvyks bendras tėvų susirinkimas.
Darbotvarkė:

 • Narių į Darželio Tarybą rinkimai,
 • 2019-2020 mokslo metų komplektacija,
 • Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje aptarimas,
 • Darželio jubiliejinis koncertas,
 • Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Švenčiame Užgavėnes!
Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas. Vaikai linksmai trypė, šoko, varė žiemą iš kiemo.

Darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė
Kovo 1 dieną darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė, kurioje buvo gausu įvairių gaminių, mugės metu buvo galima paskanauti naminių kepinių, buvo galima įsigyti papuošalų ar namų gamybos muilo. Kaziuko mugės metu netrūko dalyvių šypsenų ir garsaus juoko.

Grupės ,,Berželis” sveiko ir skanaus užkandžio gamyba
Vaikai gamino užkandžius su česnaku, ragavo ir sužinojo visokių įdomybių apie česnako naudą.

Lietuvos mažųjų žaidynės

Vasario 19 – 27 d. d. Vilniaus lopšelyje – darželyje  „Saulėtekis“ vyko sporto šventė.

Mūsų ugdytiniai dalyvavo didžiausiame šalyje ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtame sporto projekto – Lietuvos mažųjų žaidynės– I etape.

Specialios užduotys paruoštos RIUKKPA specialistų ir yra skirtos visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui. Žaidynių dalyviai bėgioja, šuoliuoja, laipioja, mėto, treniruoja pusiausvyrą ir žaidžia žaidimus, lavinančius skirtingus judesius. Visas estafetes ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai patys išbandė mokomuosiuose seminaruose.

„Tikimės, kad pajutę, kiek džiaugsmo gali teikti sportas, vaikai ir ateityje rinksis aktyvų gyvenimo būdą. Svarbu, kad tėveliai ne tik skatintų vaikus judėti, bet ir patys kartu užsiimtų aktyvia veikla. Vis daugiau šeimų supranta, kad aktyviai kartu leidžiamas laisvalaikis padeda palaikyti ne tik gerą savijautą, bet ir stiprina emocinį ryšį“, – sakė LTOK prezidentė.

Lietuvos mažųjų žaidynes organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Rengiamas diskusija-pokalbis apie sveiką maitinimasį ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Pozityvios tėvystės mokymai pagal STEP 0-5 programą (kovo 5 d. – balandžio 30 d.)

Kovo 5 d. startuoja pozityvios tėvystės mokymais pagal STEP programą. Ši programa siūlo realistišką ir praktišką požiūrį į vaiko auginimą, suteikia galimybę tėvams atpažinti ir įvardinti vaiko netinkamo elgesio priežastis, padrąsinti jį, įvardyti jausmus,  spręsti problemas bei pasidalinti savo rūpesčiais.  Dagiau informacijos http://www.step.projektas.lt/

Grupės vadovė: Sertifikuota STEP grupių vadovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ psichologė Irena Zdanovič.

Organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“, Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA)

Vieta ir laikas:  Mokymus sudarys 9-i susitikimai, kartą per savaitę, antradieniais, 18:00 val. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ salėje. Kiekvieno susitikimo trukmė – apie 90 min.

Kaina: Į mokymų kainą įeina dalyvio mokestis ir metodinės priemonės įsigijimo kaštai. Dalyvio mokestį finansuoja darželis, o metodinę priemonę „Tėvų knygą“ , kuri kainuoja 17,00 Eur,  mokymų dalyviams reikės įsigyti patiems.

Registracija: el. paštu stepgrupesirena@gmal.com iki 2019 m. kovo 4 d.

GRIPO KARANTINAS

Nuo 2019-02-11 d. iki 2019-02-15 d. skelbiamas gripo karantinas grupėse:

 • Smalsučiai ir Bitutės (grupės sujungtos, dirba grupė Smalsučiai);
 • Pasakaitė ir Ramunėlė (grupės sujungros, dirba grupė Pasakaitė);
 • Varpeliai ir Grūdelis (grupės sujungtus, dirba grupė Varpeliai);
 • Šypsena irJonvabaliai (grupės sujuntos, dirba grupė Jonvabaliai);

Vadovaudamasi 2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu nelankantiems darželio grupių Smalsučiai, Bitutės, Pasakaitė, Ramunėlė, Varpeliai, Grūdelis, Šypsena ir Jonvabaliai vaikams nuo 2019-02-11 iki 2019-02-15 dienos mokestis už ugdymą ir maitinimą nebus skaičiuojamas.

2 proc. GPM

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams – tėvams, pedagogams, darbuotojams bei visiems mums prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais 2018 metais.

Kviečiame iki gegužės 2 d. skirti 2 proc. GPM Vilniaus lopšeliui-darželiui “Saulėtekis”.

Norintys paremti mūsų įstaigą, tai gali padaryti pervesdami 2 proc. GPM. Išsamiau apie 2 proc. GPM skyrimą paramai galite sužinoti mūsų internetinėje svetainėje arba įstaigoje. Taip pat visa informacija, duomenis ir formos yra www.vmi.lt, www.labdara-parama.lt svetainėse.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Apsisaugok nuo gripo!

2019 m. sausio 30 diena Vilniaus mieste skelbiama gripo epidemija,  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-29  įsakymas Nr. 30-216/19 ,,Dėl gripo epidemijos paskelbimo Vilniaus mieste“.

Atsižvelgdama į įstaigos ugdytinių lankomumą, darželis dirba įprasta tvarka, jokia grupė nėra uždaroma, todėl mokestis už ugdymą ir maitinimą bus skaičiuojamas įprasta tvarka, vadovaujantis 2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.

Primename, kad vaikai, kuriems pasireiškia gripo simptomai nebus priimami į darželį! Rekomenduojame laikytis prevencijos priemonių apsisaugant nuo gripo.

Linkime būti sveikiems!

Vilniau, su gimtadieniu!

Emocinio intelekto lavinimas

Lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė įsijungė į  socialinio emocinio intelekto ugdymo programą Dramblys. LT. Programoje dalyvaus visa bendruomenė (pedagogai, tėvai, vaikai ir visas aptarnaujantis personalas). Pedagogams jau pradėti mokymai, kurių tikslas – socialinio emocinio intelekto teorijos suvokimas ir mokymasis pritaikyti kasdieninėje veikloje. Pedagogai mokymų metu išmoks geriau pažinti save, gebės pritaikyti emocinio intelekto įvairias technikas, dirbant su vaikais. Mokymus veda logopedė, specialioji pedagogė, socialinio emocinio ugdymo konsultantė Danutė Urbšienė.

Grupė ,,Šypsena” – ,,Įdomus geometrinių figūrų pasaulis”

Vaikai iš įvairių daiktų ir medžiagų dėliojo  įvairias geometrines figūras ir jiems puikiai pavyko.

2019 m. sausio 10 d. grupės ,,Šypsena” vaikai eksperimentavo su popieriumi

Grupės ,,Grūdelis” kelionė po pirštukų šalį

*******************************************************************************

2018 m.

Paroda ,,Žiemos puokštė”

Mūsų darželio pedagogai, tėvai ir vaikai dalyvavo parodoje ,,Žiemos puokštė”

Paroda ,,Senių besmegenių šalyje”

Kalėdinis Šachmatų Turnyras 2018

Kalėdų Senelis sužinojo, kad Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ grupių “Smalsučiai”, “Bitutės”, “Šypsena”, “Jonvabaliai” ir “Pagrandukai” vaikai nuo šių metų rugsėjo mėnesio mokosi žaisti šachmatais. Kadangi žaidimas šachmatais yra vienas iš mėgstamiausių jo  žaidimų, jis nusprendė gruodžio 20 dieną aplankyti darželio vaikus ir surengė Kalėdinį Šachmatų Turnyrą žaidžiant tik su pėstininkais. Pasirodo vaikai gerai mokosi – Kalėdų Senelis nesugebėjo laimėti nei vienos partijos! Labai smagu, kad Kalėdų Senelis visai nenuliūdo, priešingai, jis džiaugėsi vaikų sėkme, visus turnyro dalyvius apdovanojo medaliais ir smulkiomis dovanėlėmis bei pažadėjo atvykti kitais metais.

Kalėdinį Šachmatų Turnyrą Kalėdų Seneliui padėjo suorganizuoti fizinio lavinimo specialistė Olga Lukaševiča ir laikinai einanti direktorės pareigas Aneta Gracjana Lapcun.

Grupė ,,Pagrandukas“ dalyvauja projekte ,,Graži šypsena“

Projekto metu vaikai įgijo žinių apie dantukų priežiūrą ir sveiką bei nesveiką maistą dantukams. Suprato, kad valyti dantukus ir valgyti sveiką maistą yra labai svarbu. Gruodžio mėnesį gr. ,,Pagrandukas“ aplankė odontologo padėjėja, kuri papasakojo ir parodė vaikams kaip taisyklingai prižiūrėti dantukus.

 

Grupės ,,Jonvabalis” išvyka į Trakų krašto tradicinių amatų centrą

Šių metų gruodžio 18 d. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėtekis“ ,,Jonvabalių“ grupės ugdytiniai vyko į Trakų krašto tradicinių amatų centrą, ten vaikai dalyvavo meduolių kepimo ir puošimo edukacinėje programoje.

 

Grupės ,,Pagrandukas” atviručių išsiuntimas

2018 m. gruodžio 14 d.  ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Pagrandukas” vaikai lankėsi Naujosios  Vilnios Pašto skyriuje. Pašte sužinojome kaip keliauja laiškai, kaip juos atsiimti ir išsiųsti. Vėliau į pašto dėžutę vaikai  įmetė laiškus su pačių pagamintomis atvirutėmis.

 

Grupių ,,Šypsena”, ,,Jonvabalis”  ir ,,Bitutės” ugdytinių dalyvavimas konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėtekis” grupių ,,Šypsena”, ,,Jonvabalis” ir ,,Bitutės” ugdytiniai dalyvavo skaitovų konkurse ,,Šimtas eilėraščių Lietuvai” ir užėmė garbingas pirmąsias vietas.

Grupės ,,Šypsena” indų paroda

Nuo šių metų gruodžio 10 d.  iki gruodžio 21 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Saulėtekis” vyko indų paroda, jų gaminimui panaudojant GŽELI techniką.

 

Žiema atėjo!

 

Grupės ,,Pagrandukas” išvyka pas ančiukus

Lapkričio 23 d. gr. ,,Pagrandukas“ vaikai keliavo prie upės. Vykome su dideliu noru pamatyti ir pamaitinti ančiukus. Manome, jog ančiukai liko dėkingi už draugišką apsilankymą.

 

GRUPĖS ,,RIEŠUTĖLIAI” UGDYTINIAI SUSIPAŽINO SU ŽALIA IR RAUDONA SPALVOMIS

Šių metų lapkričio 20 d. grupės ,,Riešutėliai“ ugdytiniai susipažino su žalia ir raudona spalvomis, vaikai štampavo delniukais ir žaidė žaidimą ,,Surask tinkamą spalvą“.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULĖTEKIS” PEDAGOGAI DALYVAVO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARE

Lapkričio 14 dieną, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėtekis” pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare ,,STEAM”. ,,STEAM” – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezė. ,,STEAM” ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is). Siekiant didinti ugdytinių, kurie mokosi gamtos, technologijų mokslus ar matematiką, skaičių ir šių dalykų patrauklumą, reikalingas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo.

GRUPĖ ,,BERŽELIS”  MANKŠTINASI, SPORTUOJA IR GILIAI KVĖPUOJA

Taisyklingas kvėpavimas ir aktyvi fizinė veikla ne tik treniruoja vaikų kvėpavimo sistemą, ją grūdina, bet ir turi didelę įtaką  fiziniam bei protiniam vaikų vystymuisi. Mokant vaikus taisyklingo kvėpavimo, pratimai pateikiami žaidybine, vaikams priimtina forma. Kvėpavimą treniruojame per rytinę mankštą, kūno kultūros valandėles, pertraukėlių tarp veiklos metu. Darome tai  kasdien ir kuo dažniau gryname ore.

 

OŽIO DIENA

2018 m. lapkričio 12 d. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” minėjo Ožio šventę, skirtą pakviesti žiemai. Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožką. Baltas beržas ir balta ožka simbolizavo sniegą. Mažiausią piemenuką kartais užsodindavo ant ožkos raitą. Išlikę žinių, kad šią dieną piemenukai žaisdavo žaidimą „oželį“ – prie galvos pridėję pirštus „baidydavosi“, erzindavo vienas kitą. Ožiai buvo papuošiami kaip karaliai, su karūnomis, vaišinami kopūstais ir morkomis. Šią dieną lauke ant laužo piemenukai paskutinį kartą kepdavo savo skanėstą – kiaušinienę iš dvylikos kiaušinių.

 

REGINYS ,,MUZIKINIS VIRSMAS”

2018 metų lapkričio 7 dieną dalyvavome Vilniaus lopšelio-darželio ,,Medynėlis’’ projekto ,,SPALVOTA VAIKYSTĖS ŠALIS‘‘ renginyje ,,MUZIKINIS VIRSMAS‘‘. Projektą organizavo Vilniaus lopšelio-darželio ,,Medynėlis“ auklėtoja Gabrielė Žutautaitė ir meninio ugdymo vadovės Lina Kašauskienė Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėtekis“ meninio ugdymo vadovė Ona Zubavičiūtė.  Projekto tikslas buvo atskleisti muzikinio tobulėjimo galimybes ir supažindinti vaikus su profesionaliu atlikimu bei tobulinti vaikų muzikinius ir estetinio suvokimo gebėjimus, suteikiant jiems patyrimo džiaugsmą.

GRUPĖ ,,ŠYPSENA” DALYVAVO  PROJEKTE ,,PASAKĖLĖ DŽANIUI RODARIUI”

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų pažintinis -kūrybinis projektas ,,Pasakėlė Džaniui Rodariui” . Meistre, mūsų pasakos Jums!

GRUPĖS ,,BITUTĖS” IŠVYKA Į ALPAKŲ ŪKĮ

Alpakų ūkyje, Trakų rajone, grupė ,,Bitutės“ apsilankė spalio mėnesyje. Edukacinės programos metu sužinojome apie alpakas: iš kur jos kilo, kaip atsirado Lietuvoje, kuo ypatingi šie gyvūnai, buvo pristatyta alpakų vilna ir jos gaminiai, kurių galima įsigyti. Smagiausia dalis, tai susipažinimas su pačiomis alpakomis.  Prižiūrint šeimininkui  šerėmė alpakas, glostėme jas, kartu nusifotografavome. Buvo labai smagi kelionė.

GRUPĖS ,,ŠYPSENA”  RUDENS PRAMOGA

Lopšelio-darželio ,,Saulėtekis” grupė ,,Šypsena” spalio 26 d. pramogavo.

 

GRUPĖS ,,PAGRANDUKAS” IŠVYKA Į NAUJOSIOS VILNIOS PARKĄ

Spalio 17 d. ,,Pagrandukas“ grupės vaikai keliavo į Naujosios Vilnios parką. Parke grožėjosi  rudenine gamta, rinko rudens gėrybes, žaidė su lapais. Surinktą medžiagą panaudojome ,,Rudens konservavimui”.

GRUPĖS ,,SMALSUČIAI” IŠVYKA Į ,,DALGĖNŲ” SODYBĄ

2018 m. spalio 16 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Smalsučiai” auklėtiniai lankėsi Trakų rajone esančioje ,,Dalgedų” sodyboje. Vaikai dalyvavo edukacinėje-pažintinėje veikloje ,,Duonutės kelias”. Vaikai minkė tešlą, formavo kepalėlius, išgirdo ir pamatė visą duonelės kelią, turėjo galimybę apžiūrėti autentiškus senovinius daiktus.

ŠVENTINĖ PRAMOGA ,,RUDENS LINKSMYBĖS”

Spalio 15-19 dienomis vyko šventinė pramoga ,,Rudens linksmybės‘‘. Vaikai piešė atkurdami rudeninę pasaką, mokinosi pažinti rudens lapus, žaidė nuotaikingas estafetes, bei žiūrėjo animaciją. Šventę vainikavo rudens gėrybėmis puoštų skrybėlaičių madų šou. Šventę organizavo meninio ugdymo pedagogė Ona Zubavičiūtė.

GRUPĖS ,,BITUTĖS” PROJEKTAS ,,KAŠTOMANIJA”

Grupė „Bitutės“ vykdo projektą ,,Kaštonomanija“. Žygyje pririnktų kaštonų buvo per maža, teko kreiptis pagalbos į tėvelius, kurie geranoriškai prinešė įvairios gamtinės medžiagos. Kadangi mes jau priešmokyklinukai, tai draugiškai nutarėme papuošti mūsų darželio aplinką išminties simboliu. Ilgai tėveliai ir vaikai sustodavo  pasigrožėti mūsų mandala.

GRUPĖS ,,PAGRANDUKAS” IŠVYKA Į PELĖDŲ PARKĄ

2018 m. spalio 12 d. grupė ,,Pagrandukas” vyko į Pelėdų parką, kuris įsikūręs Rudaminoje. Parke gyvena  apie 20 pelėdų, net 6 skirtingos rūšys: baltoji, laplandinė, raiboji, liepsnotoji ir Indostano bei didysis apuokas. Taip pat yra vanagas ir sakalas. Turėjome progą susipažinti su šiais paukščiais, kurie dvelkia nepaprasta ramybe.

GRUPĖS ,,NYKŠTUKAI” PARODA ,,RUDENS POKŠTAS”

2018 m. spalio mėnesio pirmąją savaitę ,,Nykštukai” grupės ugdytiniai kartu su tėveliais surengė parodą ,,Rudens pokštas”,  Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėtekis” pedagogams, mokytojų dienos proga.

 

GRUPĖS ,,BITUTĖS” IŠVYKA NAUJOSIOS VILNIOS PARKO TAKELIAIS

Vedami noru pažinti savo rajoną, pasigrožėti gamta ir pririnkti mandalai gamtinės medžiagos, rugsėjo 28 d. grupė ,,Bitutės“ keliavo Naujosios Vilnios parko takeliais. Trumpam sustojome prie Vilnios. Linksmai ir prasmingai, su dainomis ir žaidimais, žygiavome rudeniniais takais.

TĖVELIŲ DĖMESIUI, LABDAROS IR PARAMOS FONDAS ,,ATEITIS MŪSŲ VAIKAMS”

Svajojate atrasti savo vaiko talentus, bet trūksta lėšų? Labdaros ir paramos fondas ,,ATEITIS MŪSŲ VAIKAMS“ finansuoja vaikų papildomą ugdymą mažas pajamas gaunančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 5 iki 14 metų. Finansavimo krepšelis iki 100 EUR/mėn.

Fondas gali apmokėti tris ketvirčius papildomo ugdymo išlaidų, o vieną ketvirtį sumos turi skirti patys tėvai. Taip pat fondas gali skirti lėšų ir  priemonių,  reikalingų vaikui  dalyvauti pasirinktoje veikloje, įsigijimui.

Daugiau informacijos apie paramos teikimo sąlygas skelbiama – www.ateitisvaikams.lt.

Ugdytinių tėvų susirinkimo, įvykusio 2018-08-30 d., medžiaga

Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” vidaus tvarka

Maitinimo pokyčiai nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Organizuojami pozityvios tėvystės STEP programos mokymai

 

Ugdytinių tėvų susirinkimas

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. (ketvirtadienį) 16 val.  vyks ugdytinių tėvų susirinkimas.

Dienotvarkė:

 • maitinimo pokyčiai nuo rugsėjo 1 d. (vyks patiekalų degustacija),
 • ugdytinių adaptacija darželyje,
 • lopšelio-darželio vidaus tvarka,
 • ugdytinių tėvų pareigos ir atsakomybė,
 • kiti einamieji klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant.

 

Informacija dėl grupių komplektacijos 2018-2019 mokslo metais

Siekiant įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tikslą kuo efektyviau išnaudoti turimas darželių laisvas vietas ir mažinti nepatekusių vaikų į darželį sąrašą, Vilniaus lopšelyje-darželyje “Saulėtekis” nuo 2018-09-01 formuojamos mišraus amžiaus  grupės.

Performuotos sekančios grupės:

Grupė Tipas pagal vaikų amžių Taikomos ugdymo programos Ugdomoji kalba Grupės pedagogai
Nykštukai 2 – 4 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo programa rusų Lilija Milto

Irena Junevič

Grūdelis 2 – 4 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo programa lietuvių Vita Verkauskienė

Nadežda Minkauskienė

Šypsena 3 – 5 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo programa rusų Oksana Volček

Gražina Stefanovič

Berželis 3 – 5 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo programa lietuvių Dovilė Vaitkevičiūtė-Tuminska

nauja ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Pagrandukas 4 – 6 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo programa lietuvių Zita Rakovskaja

Tatjana Andrėjeva

Žvaigždutės 5 – 7 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bendroji programos rusų Aleksandra Petrovskaja

Gelena Petrusevič

Bitutės 5 – 7 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bendroji programos lietuvių Kristina Mateikienė

Zita Jungevičienė

Smalsučiai 6 – 7 m. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa lietuvių Inga Borovskienė

Snežana Mikulskaja

Grupės performuotos pagal vaikų amžiaus kriterijų.

Kitų grupių komplektacija nesikeičia. Kilus klausimams dėl grupių sąrašų prašome kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ administraciją.

 

Ieškome naujo darbuotojo

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” ieško naujo darbuotojo, užimti ikimokyklinio ugdymo pedagogo  pareigas. Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo.

 

Visą savaitę minime Tarptautinę Vaikų Gynimo Dieną!

Visą savaitę darželio lankytojai kalbasi, piešia, dalinasi, kokias teises ir pareigas jie turi namuose darželyje, draugų rate. Visos savaitės baigiamasis akcentas – birželio 1-sios šventė, kurią organizuoja socialinė pedagogė Eglė Poteliūnė.  Darželio teritorijoje bus daug smagių ir  įdomių veiklų visiems!

Šią savaitę negalime pamiršti ne tik ,,vaiko teisių”, bet ir pareigų. Daugiau apie vaikų teises ir pareigas  skaitykite skiltyje tėvams.  

Visų lauksime atvykstant birželio  1-ają dieną, 16 valandą, kartu su Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” bendruomene paminėti Tarptautinę Vaikų Gynimo dieną!

 

Lietuva Adomo Mickevičiaus eilėse

2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ įvyko literatūrinis-muzikinis renginys „Lietuva Adomo Mickevičiaus eilėse“, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-tį prisimindami bei skaitydami Adomo Mickevičiaus eiles. Renginys yra tarptautinio projekto „Adomas Mickevičius – 220, Lietuvos valstybei – 100, Naujajai Vilniai – 115“ dalis.

Renginį organizavo Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ laikinai einanti direktorės pareigas Aneta Gracjana Lapcun. Jai padėjo pedagogės Kristina Mateikienė, Oksana Volček, Onutė Zubavičiūtė ir kiti darželio darbuotojai. Taip pat renginyje dalyvavo garbingi svečiai – Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos ir Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos mokiniai bei pedagogai, Naujosios Vilnios seniūnijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus atstovai, tapytoja Natalija Zuzo-Klubina.

Jaukioje  aplinkoje skambėjo Adomo Mickevičiaus eilės  apie Lietuvą lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis. Buvo trumpai bei vaizdžiai pristatyta didžiojo romantiko biografija, išdalinti lankstinukai su poeto gyvenimo ir jo kūrybos aprašymu.

Visi liko sužavėti vaikų bei pedagogų pasirodymais – jausminga muzika, elegantiškais šokiais, lyriškais eilėraščiais bei dainomis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams, kurie sutiko dalyvauti mūsų renginyje ir taip jausmingai paminėti  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Lankstinukas atsispausdinimui

 

Akcija ,,Darom” 2018

DAROM akcija yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, kuris atkreipia dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatina savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus.

Prie aplinkos tvarkymo akcijos „Darom 2018“ prisijungė ir Vilniaus lopšelio – darželio „Saulėtekis“ kolektyvas, tvarkėme Naujosios Vilnios parką. Susibūrėme bendram tikslui – norime gyventi švarioje aplinkoje. Ačiū visiems už smagiai ir naudingai praleistą laiką.

 

 

Naujajai Vilniai 115

 

Šokis Žemei

2018 m. balandžio 20 d. Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” ugdytiniai dalyvavo ,,Šokio Žemei” renginyje. Žemės dienos paminėjimas tampa tradicija. Šis renginys kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Mažieji mūsų ugdytiniai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas. Taip savo meilę žemei mes išreiškėme savo baltajame šokyje.

 

Saulėtekio sveikatos banga

Vilniaus lopšelio – darželio „Saulėtekis“ bendruomenė 2018 m. balandžio 16 -27 d. d. dalyvavo respublikinėje akcijoje „Mes mėgstame sveikatos šaltinius“, kurią organizavo Vilniaus lopšelis – darželis „Coliukė“.

Akcija sukėlė tikrą sveikatos bangą mūsų  darželyje. Užsikrėtėme vieni nuo kitų, ir banga nuvilnijo per įstaigą į šeimas. Sužinojome ir išragavome daug skanių ir sveikų patiekalų, išmokome „skaniai“ juos patiekti. Ačiū už sukeltas bangas auklėtojai Vitai ir visoms auklėtojoms organizavusioms bangeles savo grupelėse. Sėkmės mums visiems keičiant valgymo įpročius ir propaguojant sveiką maistą.

 

 

Velykų smagumai Vilniaus lopšelyje – darželyje „Saulėtekis“

 Velykos – didžioji pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Balandžio pradžioje meninio ugdymo pedagogė Ona Zubavičiūtė darželio auklėtinius sukvietė švęsti Velykas. Į salę susirinko vaikai pasipuošę viščiukų, gandriukų, varliukų kaukėmis. Juos pasitiko linksmasis Gaidys Giedorius Zita Jungevičienė ir jo perekšlė žmona Višta Inga Borovskienė, kurie linksmino vaikus ir į šventę susirinkusius svečius. Apie Šv. Velykų papročius vaikams pasakojo Velykų Bobutė Marijona Grimbovskaja, kuri kadagio šakele ir burtažodžiais vaikė į šventę atklydusio Tinginio Beata Marčiuvienė kerus. Taip ji išgelbėjo Velykas, nes Tinginio užkerėta perekšlė Višta užsnūdo ir tingėjo dėti šventės simboliu tapusius kiaušinius.

Šventės atmosfera dalyvius bei žiūrovus užbūrė savo ramybe ir šiltumu. Vaikai šoko, dainavo, žaidė, lalavo, mėgdžiojo paukščių balsus. Susirinkusieji nė minutės nenuobodžiavo ir sulaikę kvapą stebėjo aplink juos vykstantį veiksmą.

Ačiū Onai už puikią idėją ir pedagogėms už gerą laiką.

 

Teatrų festivalis  “Pasakos gyvena su mumis”

2018 m. balandžio 3 dieną, Vilniaus lopšelyje- darželyje „Saulėtekis“, įvyko Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų teatro festivalis „Pasakos gyvena su mumis“. Festivalyje dalyvavo vaikučiai iš Vilniaus m. „Coliukės“ darželio, Kauno m. „Ažuoliuko“ darželio tai pat mūsų darželio „Varpelių“ grupės vaikučiai. Nepaprastą spektaklį vaikams padovanojo ir pakviesti svečiai Lietuvos Samariečių Bendrijos nariai.

 Teatrų festivalį organizavo priešmokyklinio ugymo pedagogės Zita Jungevičienė ir Stanislava Menčinskienė. Organizuodami teatro festivalį siekėme skatinti ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų bendradarbiavimą bei skleisti meilę menui. Bandėme pratinti vaikučius vaidinti bei pasirodyti žiūrovams kitoje, ne savo darželio, scenoje.

Festivalio pabaigoje visų aktorių laukė diplomai, saldžios dovanėlės.Visi svečiai išvažiavo dėkodami už puikiai ir naudingai praleistą laiką bei tikėdamiesi susitikti po metų naujame teatro festivalyje.

 

Švenčiame Vasario 16-ąją 

 

Šventinė jaunimo eisena Vasario 16-ąją  paminėti

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lituanistų sambūriu ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją ir mūsų Valstybės atkūrimo šimtmetį šventine jaunimo eisena.

Su eisenos pradžia ir maršrutu susipažinkite čia.

 

 

Paskelbta gripo epidemija 

Nuo vasario 9 d. Vilniaus mieste paskelbta gripo epidemija (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-08 įsakymas Nr. 30-375 dėl gripo paskelbimo Vilniaus mieste)

Vilniaus lopšelis-darželis “Saulėtekis” ugdymo proceso nestabdo ir tęsia lankančių vaikų ugdymą.

Prašome visų tėvelių atidžiai reaguoti į vaiko susirgimo požymius ir nevesti į darželį, o kreiptis į medicinos įstaigas. Rekomenduojame vengti masinių žmonių susibūrimo vietų, dažniau plauti rankas, laikytis higienos.

Kaip apsisaugoti nuo gripo galite susipažinti čia.

Skelbiame direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams atranką

Reikalavimai Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” direktoriaus pavaduoto ūkio reikalams pareigas užimti.

TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!

Prašome vaikus į darželį atvesti iki 9:00 val.

Vėluojant – prašome pranešti iki 9:00 val. darželio telefonu 8 5 2673731 arba grupės auklėtojoms.

Nuo 2018-02-01 d. mūsų įstaigai bus teikiamos profesionalios ir kokybiškos dietistų ir dietologų paslaugos. Jas teiks UAB “Sanus cibus”. Kad maitinimo procesas vyktų sklandžiai, informacija dėl vaikų skaičiaus paslaugos teikėjui turi būti pateikta iki 9:00 val.

Dėkojame už supratingumą.

Pagarbiai, administracija.

2018 SAUSIO 25 D. VILNIUS ŠVIENČIA GIMTADIENĮ !!!

Sausio 25-ąją Vilniui sukanka 695-eri! Nuo pat ryto Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” bendruomenė mini Vilniaus Gimtadienį! Apie tai ką sostinės savivaldybė paruošė šios gražios šventės progai kviečiame susipažinti čia.

2017 m.

VAIKO PINIGAI

Gerbiami Tėveliai, nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

Daugiau apie išmokas vaikams galite sužinoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje  http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

KALĖDINIAI RENGINIAI

Gruodžio 13 d. (trečiadienis)

14.45 val. „Šypsena“
16.00 val. „Žvaigždutės“

Gruodžio 19 d. (antradienis)

10.00 val. „Berželis“
11.00 val. „Pasakaitė“
12.10 val. „Pagrandukas“
13.20 val. „Bitutės“
14.30 val. „Riešutėliai“
15.40 val. „Smalsučiai“
16.50 val. „Varpeliai“

 

LAPKRIČIO 16 -OJI TOLERANCIJOS DIENA

Draugystė— yra neįkainojama, ir nuostabi: mes garbiname tą…, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų, atrodo labai gražu. O kai kas net mano, kad bųti geru žmogumi ir draugu – tolygu.

Aristotelis

Kviečiame atsispausdinti lankstynuką BŪK TOLERANTIŠKAS

Kėlionė į alpakų ūkį

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai internetu

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .
Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.
Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.
Maloniai prašome naudotis

Paroda “Puokštės iš rudens gėrybių”

Akcija “Būk matomas”

 

Rudens sporto šventė “Vitaminų šalis”

Š . m. spalio 6 d. “Varpelių” grupės vaikai dalyvavo rudens sporto šventėje “Vitaminų šalis”,œ kurią suorganizavo “Atžalyno” mokykla-darželis. Skambant linksmai muzikai vaikai žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo estafetuose, kitose rungtyse. Sporto šventė suteikė daug teigiamų emocijų bei pergalės džiaugsmo. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanomis.

Spalio 5 d. – Tarptautinė Pedagogų Diena

Tarptautinės pedagogų dienos proga, Vilniaus lopšelį-darželį “Saulėtekis” papuošė nuostabios ugdytinių bei jų tėvelių puokštės.

Naujienlaiškis “Sveikos atžalėlės”

Gerbiami tėveliai, kviečiame skaityti šių metų pirmąjį naujienlaiškio “Sveikos atžalėlės” numerį.

Ieškome Dietisto ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto

Dietisto darbo pasiūlymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo pasiūlymas

RUGSĖJO 1-OJI 

Per laukus, per žalią mišką
Vasara lyg kiškis pyška.
Nešasi dienos ilgumą,
Saldų žemuogės kvapnumą.
Pažiūrėk – pirma rugsėjo
Pro rudens vartus atėjo.
Spalvos kitos ir žiedai.
Ūgtelėję ir vaikai.
Vėl džiugi pirma rugsėjo
Astros žiedu pražydėjo.
Tau, rugsėji, tie žiedai
Ir linksmi vaikų veidai.
E. Šulinskienė

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. mūsų grupės dirbs tokia tvarka:

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas Darbo laikas Ateinančių grupių vaikai Grupės pedagogai
1. „Riešutėliai“ 6.00 – 18.00 „Pagrandukas“, „Pasakaitė“,
„Berželis“, „Riešutėliai“
Zita Jungevičienė,
Marijona Grimbovskaja,
Auklėtojos padėjėja Jūratė Kildišienė
2. „Bitutės“ 6.00 – 18.00 „Grūdelis“, „Smalsučiai“, „Varpeliai“, „Bitutės“, „Ramunėlė“ Kristina Mateikienė,
Snežana Mikulskaja,
Auklėtojos padėjėja Valentina Rogačiova
3. „Ramunėlė“ 6.00 – 18.00 „Šypsena“, „Jonvabalis“, „Nykštukai“ Aleksandra Petrovskaja, Lilia Milto
Auklėtojos padėjėja Tatjana Jankovskaja

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus atliekami virtuvės remonto darbai.
Suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administraciją maistas bus atvežamas į mūsų darželį. Maitinimo paslaugas mūsų lopšeliui-darželiui teiks UAB „Namų dvasia“.

Pagarbiai,
Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“
administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktoriaus  pareigas

Vadovaudamasi  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. liepos 25 d. paskelbė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktoriaus konkursą.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 21 d.

Daugiau informacijos skaitykite http://www.vilnius.lt/index.php?2966704024

TĖVELIŲ DĖMESIUI, NUO Š. M. LIEPOS 3 D. MŪSŲ DARŽELYJE DIRBS ŠIOS GRUPĖS:

  Dirbančios grupės pavadinimas Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „ŠYPSENA“ „Nykštukai“, „Jonvabalis“ 7:00 – 17:30
2. „PASAKAITĖ“ „Pagrandukas“, „Ramunėlė“ 7:30 – 18:00
3. „RIEŠUTĖLIAI“ „Grūdelis“, „Berželis“. 6:00 – 16:30
4. „BITUTĖS“ „Varpeliai“, „Smalsučiai“ 7:30 – 18:00

Ryte budinti grupė „Riešutėliai“ dirbs nuo 6:00 val.
Vakare budinčios grupės „Pasakaitė“ ir „Bitutės“ dirbs iki 18:00 val.
INFORMACIJA APIE VAIKŲ PRIĖMIMĄ

 1. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt. taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.
 2. Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų birželio 30 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
 • reikiamas gydytojų pažymas,
 • dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė,
 • pasirašyti dvišalę sutartį.
 1. Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki birželio 30 d.  Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
 2. Iki birželio 30 d.  nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos Įstaigoje, o prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami, ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.
 3. Vaikai į grupes priimami Įstaigos direktoriaus įsakymu. Įsakymas turi būti pasirašytas per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo.
 4. Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir  pateikti nurodytus dokumentus. Negalintys atvykti dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku) nurodydami konkretų atvykimo laiką.

*******************************************************************************

Skip to content