Menu Close

Nuotolinis ugdymas

*****************************************************************************

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-25 sprendimu „Dėl laikino mokinių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu“ nuo 2020 m. kovo 30 d., iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas nuotoliniu būdu.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS

Kontaktai:

Nuotolinio ugdymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultanto el. paštas rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel. 8 (5) 2670832

Direktoriaus el. paštas direktorius@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel. 8 (5) 2670832

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui el. paštas ugdymas@sauletekis.vilnius.lm.lt

Logopedo el. paštas: logopedas@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel. 8-695-68313

Psichologo el. paštas rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel. 8-676-02203

********************************************************************************

********************************************************************************

********************************************************************************

Balandžio 6 -oji diena yra saugus eismo diena Lietuvoje.

Trispalvis šviesoforiukas

********************************************************************************

Filmukai vaikams:

********************************************************************************

Skip to content