Menu Close

Darželio veikla nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuojame rementis šiuo nutarinu, kuris įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.:

  • ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
  • vaikams, kurie bus ugdomi namuose bus užtikrintas nuotolinį ugdymą;
  • nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.
  • nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. pedagogo.

Saugokime vieni kitus!

Skip to content