Menu Close

Įtraukusis ugdymas, kitataučių vaikų ugdymosi ypatumai bei integralus STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: Estijos ir Suomijos patirtys

Direktorė Margarita gegužės 5-11 dienomis lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose Suomijoje ir Estijoje. Stažuotės tema ,,Įtraukusis ugdymas, kitataučių vaikų ugdymosi ypatumai bei integralus STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: Estijos ir Suomijos patirtys.”
Stažuotės metu pasisemta gerosios patirties, kaip:
– modeliuoti ugdomąsias aplinkas pagal universalaus dizaino teorinę prieigą;
– plėtoti STEAM, multikultūrinio bei patyriminio ugdymo (-si) strategijas;
– taikyti projekto metodą,
– kurti lauko edukacines ir gamtines erdves;
– organizuoti vaikus įtraukiančias edukacines veiklas;
– ir kt.
Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook tinkalalapyje https://www.facebook.com/profile.php?id=100087790452522
Skip to content