Menu Close

2017 m.

 

VAIKO PINIGAI

Gerbiami Tėveliai, nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

Daugiau apie išmokas vaikams galite sužinoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje  http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

KALĖDINIAI RENGINIAI

Gruodžio 13 d. (trečiadienis)

14.45 val. „Šypsena“
16.00 val. „Žvaigždutės“

Gruodžio 19 d. (antradienis)

10.00 val. „Berželis“
11.00 val. „Pasakaitė“
12.10 val. „Pagrandukas“
13.20 val. „Bitutės“
14.30 val. „Riešutėliai“
15.40 val. „Smalsučiai“
16.50 val. „Varpeliai“

LAPKRIČIO 16 -OJI TOLERANCIJOS DIENA

Draugystė— yra neįkainojama, ir nuostabi: mes garbiname tą…, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų, atrodo labai gražu. O kai kas net mano, kad bųti geru žmogumi ir draugu – tolygu.

Aristotelis

Kviečiame atsispausdinti lankstynuką BŪK TOLERANTIŠKAS

Kėlionė į alpakų ūkį

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai internetu

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .
Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.
Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.
Maloniai prašome naudotis

Paroda “Puokštės iš rudens gėrybių”

Akcija “Būk matomas”

Rudens sporto šventė “Vitaminų šalis”

Š . m. spalio 6 d. “Varpelių” grupės vaikai dalyvavo rudens sporto šventėje “Vitaminų šalis”,œ kurią suorganizavo “Atžalyno” mokykla-darželis. Skambant linksmai muzikai vaikai žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo estafetuose, kitose rungtyse. Sporto šventė suteikė daug teigiamų emocijų bei pergalės džiaugsmo. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanomis.

Spalio 5 d. – Tarptautinė Pedagogų Diena

Tarptautinės pedagogų dienos proga, Vilniaus lopšelį-darželį “Saulėtekis” papuošė nuostabios ugdytinių bei jų tėvelių puokštės.

Naujienlaiškis “Sveikos atžalėlės”

Gerbiami tėveliai, kviečiame skaityti šių metų pirmąjį naujienlaiškio “Sveikos atžalėlės” numerį.

Ieškome Dietisto ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto

Dietisto darbo pasiūlymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo pasiūlymas

RUGSĖJO 1-OJI 

Per laukus, per žalią mišką
Vasara lyg kiškis pyška.
Nešasi dienos ilgumą,
Saldų žemuogės kvapnumą.
Pažiūrėk – pirma rugsėjo
Pro rudens vartus atėjo.
Spalvos kitos ir žiedai.
Ūgtelėję ir vaikai.
Vėl džiugi pirma rugsėjo
Astros žiedu pražydėjo.
Tau, rugsėji, tie žiedai
Ir linksmi vaikų veidai.
E. Šulinskienė

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. mūsų grupės dirbs tokia tvarka:

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas Darbo laikas Ateinančių grupių vaikai Grupės pedagogai
1. „Riešutėliai“ 6.00 – 18.00 „Pagrandukas“, „Pasakaitė“,
„Berželis“, „Riešutėliai“
Zita Jungevičienė,
Marijona Grimbovskaja,
Auklėtojos padėjėja Jūratė Kildišienė
2. „Bitutės“ 6.00 – 18.00 „Grūdelis“, „Smalsučiai“, „Varpeliai“, „Bitutės“, „Ramunėlė“ Kristina Mateikienė,
Snežana Mikulskaja,
Auklėtojos padėjėja Valentina Rogačiova
3. „Ramunėlė“ 6.00 – 18.00 „Šypsena“, „Jonvabalis“, „Nykštukai“ Aleksandra Petrovskaja, Lilia Milto
Auklėtojos padėjėja Tatjana Jankovskaja

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus atliekami virtuvės remonto darbai.
Suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administraciją maistas bus atvežamas į mūsų darželį. Maitinimo paslaugas mūsų lopšeliui-darželiui teiks UAB „Namų dvasia“.

Pagarbiai,
Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“
administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktoriaus  pareigas

Vadovaudamasi  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. liepos 25 d. paskelbė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktoriaus konkursą.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 21 d.

Daugiau informacijos skaitykite http://www.vilnius.lt/index.php?2966704024

TĖVELIŲ DĖMESIUI, NUO Š. M. LIEPOS 3 D. MŪSŲ DARŽELYJE DIRBS ŠIOS GRUPĖS:

  Dirbančios grupės pavadinimas Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „ŠYPSENA“ „Nykštukai“, „Jonvabalis“ 7:00 – 17:30
2. „PASAKAITĖ“ „Pagrandukas“, „Ramunėlė“ 7:30 – 18:00
3. „RIEŠUTĖLIAI“ „Grūdelis“, „Berželis“. 6:00 – 16:30
4. „BITUTĖS“ „Varpeliai“, „Smalsučiai“ 7:30 – 18:00

Ryte budinti grupė „Riešutėliai“ dirbs nuo 6:00 val.
Vakare budinčios grupės „Pasakaitė“ ir „Bitutės“ dirbs iki 18:00 val.
INFORMACIJA APIE VAIKŲ PRIĖMIMĄ

  1. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt. taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.
  2. Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų birželio 30 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:
  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • reikiamas gydytojų pažymas,
  • dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė,
  • pasirašyti dvišalę sutartį.
  1. Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki birželio 30 d.  Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
  2. Iki birželio 30 d.  nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos Įstaigoje, o prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami, ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.
  3. Vaikai į grupes priimami Įstaigos direktoriaus įsakymu. Įsakymas turi būti pasirašytas per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo.
  4. Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir  pateikti nurodytus dokumentus. Negalintys atvykti dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku) nurodydami konkretų atvykimo laiką.

*******************************************************************************

Skip to content