Menu Close

2020 m.

Rudenėlio pramoga
2020-10-07

„Kas ten darže auga?
Tai morkytė, tai morkytė,
Jos oranžinė suknytė.

Kas ten darže auga?
Agurkėlis, agurkėlis,
Žalias žalias žiponėlis.

Kas ten darže auga?
Tai žirniukas, tai pupelė
Supasi mažam lopšely.“

2020 m. spalio 7 d. lopšelyje-darželyje skambėjo dainos, skambėjo eilės. Grupės „Ramunėlė“ vaikai papasakojo apie rudens gėrybes, įminė sudėtingas mįsles, smagiai šoko rateliu bei klausėsi pasakos apie agurką „Tas kukutis pažemutis“. Renginį papuošė rudens gėrybių paroda „Rudens pasaka“.

*******************************************************************************

SPALIO 10 –OJI PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA
2020-10-07


Kasmet spalio 10 dieną yra minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena.
Mūsų lopšelis–darželis irgi prisijungė prie šios akcijos ir organizuoja renginių savaitę, skirtą Psichikos sveikatos dienai paminėti.
Pas vaikučius į svečius ateis „Debesėlis“, kuris papasakos apie jausmus ir emocijas, bus organizuojama piešinėlių paroda „Aš laimingas…“. Vaikai dalyvaus „Linksmosiose estafetėse“, o pedagogai klausysis paskaitos „Atsipalaidavimo būdai“.
Kiekviena darželio grupė pasidarė „Savijautos termometrą“, kuriame galės stebėti emocijas, nuotaikas.
VISI BENT ŠIA PROGA SUSTOKITE IR PAGALVOKITE APIE SAVO PSICHINĘ SVEIKATĄ, APIE GERĄ MITYBĄ, FIZINĮ AKTYVUMĄ, BENDRAVIMĄ SU DRAUGAIS IR KT.

*******************************************************************************

Grupės „Varpeliai“ paroda
2020-10-06

*******************************************************************************

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“
2020-09-11

Ir šiais mokslo metais Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis’’ dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Projekto iniciatyva siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą darželyje. Vaikai kviečiami smagiai ir jiems patraukliomis priemonėmis ugdyti (is) supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. „Sveikatiada“ siūlo smagius ir originalius renginius, skatinančius sveiką gyvenimo būdą, įvairias viktorinas, konkursus, aktyvias veiklas.
„Sveikatiados“ tikslas – ugdyti vaikų ir jų šeimų sveiką gyvenseną.

*******************************************************************************

KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ
2020-09-11

Primename, kad mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite rasti el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Norėdami gauti el. sąskaitas už vaiko ugdymą, prašome sistemos sąskaitų skiltyje pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei šioje skiltyje pažymėsite varnelę. El. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti ar Jūsų nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, prašome juos atnaujinti.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.
Jei vis tiek negaunate ar nematote jums skirtų kvitų, rašykite mums el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt arba skambinkite Vilniaus miesto savivaldybės administracijai trumpuoju tel. 1664

*******************************************************************************

Projektas „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą”
2020-09-03

Dalyvaujame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.
Projekto tikslas – transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.
Daugiau apie projektą skaitykite: Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo rugsėjo 1 d.
2020-08-31

2020 m. birželio 16 d. pasibaigus karantinui, tačiau vis dar išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame susipažinti su darželio veiklos bendra tvarka nuo rugsėjo 1 d.:

1.     Griežtai laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

2.     Atvedantis vaiką asmuo privalo dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Grupės rūbinėlėje vienu metu gali būti užėję nedaugiau kaip du tėvai.

3.     Priimant vaikus į darželį bus vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

6.     Draudžiama į darželį atsinešti iš namų savo žaislų. Primename, kad esamos darželyje ugdymo priemonės ir žaislai kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami.

7.     Visų darbuotojų sveikata nuolat stebima – matuojama kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija.

8.     Darželio veiklos metu laikomasi visų LR Sveikatos apsaugos ministerijos (žr. prisegta) bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų (žr. prisegta).

9.     Primename, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už darželį skaičiuojamas įprasta tvarka http://www.sauletekis.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2018/07/AR_2020-02-18.pdf

*******************************************************************************

2020-08-31

*******************************************************************************

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų
2020
-08-28

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite:

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo rugpjūčio 17 d.
2020-08-24

Primename apie patvirtintą 2020 m. rugpjūčio 17 d. VESOC sprendimą Nr. V-1840 (žr. prisegta) bei atnaujintas rekomendacijas organizuojant lopšelio-darželio veiklą (žr. prisegta).

Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka. Daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

*******************************************************************************

Ugdytinių tėvų susirinkimas
2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienį) 17:00 val.  vyks naujų ugdytinių tėvų susirinkimas.
Susirinkimas vyks lauke įstaigos teritorijoje. Maloniai prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Dienotvarkė:

 • grupių komplektacija;
 • ugdytinių adaptacija darželyje;
 • lopšelio-darželio vidaus tvarka;
 • ugdytinių tėvų pareigos ir atsakomybė;
 • kiti einamieji klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant.

*******************************************************************************

Šiltnamis
2020-08-07

Primename, kad šį pavasarį lopšelio-darželio lauko erdvę papildė šiltnamis ir lysvės. Pagaliau džiaugiamės pirmuoju derliu. Vaikai netingėjo – laistė, ravėjo ir derlius gausiai užderėjo.

*******************************************************************************

Pasikeitė tvarkos

Gerb. tėveliai,
informuojame, kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-10) ir 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-11).

*******************************************************************************

Darželio veikla nuo birželio 17 d.
2020-07-30

2020 m. birželio 16 d. pasibaigus karantinui, tačiau vis dar išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame susipažinti su darželio veiklos bendra tvarka nuo birželio 17 d.:

1.     Darželyje dirba maksimaliai įmanomas grupių skaičius. Grupės bus jungiamos, neviršijant leistino Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, tik išskirtiniais atvejais – dėl darbuotojų trūkumo (atostogos, ligos) bei dėl būtinų grupių patalpų remonto darbų.

2.     Griežtai laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

3.     Pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje.

4.     Nuo 2020 m. birželio 22 dienos tėvai galės įeiti į darželio patalpas, tačiau rekomenduojama, kad atvedantis vaiką asmuo dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

5.     Priimant vaikus į darželį bus vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

6.     Draudžiama į darželį atsinešti iš namų savo žaislų. Pažymėtiną, kad esamos darželyje ugdymo priemonės ir žaislai kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami.

7.     Visų darbuotojų sveikata nuolat stebima – matuojama kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija.

8.     Darželio veiklos metu laikomasi visų LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų.

9.     Nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už darželį skaičiuojamas įprasta tvarka http://www.sauletekis.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2018/07/AR_2020-02-18.pdf

*******************************************************************************

Dėl nemokamų pietų nuo 2020-09-01 priešmokyklinukams ir pirmokams
2020-07-17

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus.
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
(atsisiųsti prašymo SP-11 formą word formatu).
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma
(atsisiųsti prašymo SP-11(A) formą word formatu).

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.
Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Instrukcija, kaip pildyti prašymo-paraiškos SP-11 formą.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Taip pat prašymus-paraiškas galima teikti ir šiais būdais:
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
– Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
•        paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
•        Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
•        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

*******************************************************************************

Tėvų linija
2020-07-13

„Tėvų linijoje“ budi daugiau psichologų ir ilgėja darbo laikas.
Profesionalių psichologų konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“ nuo liepos pradžios teikiamos ir rytais – nuo 9 val. Nemokamai ir anonimiškai pasitarti su psichologu įvairiais vaikų auklėjimo klausimais galės daugiau nei iki šiol tėvų, įtėvių, globėjų bei senelių iš visos Lietuvos.
Dėl COVID-19 dar labiau išaugo psichologo konsultacijų poreikis
Daugiau nei 2,5 metų Paramos vaikams centre veikiančioje „Tėvų linijoje“ visą laiką skambinančiųjų yra kur kas daugiau nei galima atsiliepti dėl riboto linijos darbo laiko. Vien pernai liko neatsiliepta pusė skambučių. Dėl COVID-19 sukeltos situacijos dar labiau išaugo tėvų poreikis kreiptis patarimų tiek karantino metu, tiek ir jam pasibaigus.
„Bendra įtampa, kurią sukėlė prisitaikymo prie naujų aplinkybių iššūkiai, nežinomybė dėl ateities, nerimas dėl savo bei artimųjų sveikatos, prisidėjo, kad daugiau įtemptų situacijų kildavo ir namuose. Tėvų darbas iš namų, vaikų nuotolinis ugdymas, riboti kontaktai su artimaisiais, mažesnės galimybės gauti „gyvą“ specialistų pagalbą, turi savo padarinių ir dabar“, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.
Išlieka aktualūs ir įprastai tėvus neraminantys klausimai: kaip reaguoti, kai 2–3 metų vaikas viskam prieštarauja, kas padeda motyvuoti vaikus mokytis, kodėl staiga pasikeičia paauglio elgesys, kaip spręsti agresyvaus elgesio sukeltas problemas ir kt.
Ilgesnis darbo laikas: nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.
Siekiant suteikti daugiau konsultacijų – psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais – „Tėvų linijos“ darbo laikas ilginamas ir pradeda dirbti daugiau psichologų-konsultantų. Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.
„Psichologai konsultuos ir rytais, nes tai patogus metas tėvams, kurių darbo diena dar neįsibėgėjo, o vaikai jau palydėti į darželį ar nuo rudens – į mokyklą. Be to, prie telefonų budės daugiau psichologų įprastu, vakariniu metu ir vidurdienį. Mat tėvams lengviau rasti laiko konsultacijai pietų pertraukos metu, o vakarais kyla daugiau įtampos tarp šeimos narių ir atsakymo kaip elgtis ar pagalbos nusiraminti reikia iš karto“, – pastebi J.Baltuškienė.
Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs psichologai. Jie padeda suprasti vaikų elgesį, savijautą, poreikius ir paaiškina kiekvieno amžiaus tarpsnio raidos ypatumus. Didelę darbo su vaikais patirtį sukaupę Paramos vaikams centro psichologai pataria, kaip spręsti konkrečią situaciją. Taip pat padeda suaugusiems nusiraminti ir suvaldyti emocijas, kai situacija yra įtempta. Rekomenduoja, kaip mokyti vaikus susivaldyti ir tinkamai reikšti jausmus.
„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinama programa, finansuojama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

Apie Paramos vaikams centrą
Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“.

Daugiau informacijos:
Vaida Stoškuvienė
Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė
Mob. tel. 8 618 84879
El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

*******************************************************************************

Mangas
2020-07-01

Šių metų kovo mėnesį grupės „Riešutėliai“ vaikai pasodino mango sėklą. Ji išdygo ir sparčiai augo. Birželio mėnesį sodinuką persodino į naujus namus. Stebėsime kaip jis augs toliau.

*******************************************************************************

Grupės „Jonvabalis“ išleistuvės
2020-06-19

„Sudie, tauškutės lėlės ir meškine tylus.
Sudie, darželi mielas, uždarom vartelius.
Čia žaisti buvo linksma, tarp saulės ir gėlių,
Tiktai širdelė linksta prie mokslų didelių.
Dilin dilin – ar girdite – dilin
Skambutis naujas draugas – vilioja mus tolyn“.

*******************************************************************************

Dėl nemokamų pietų nuo 2020-09-01 priešmokyklinukams ir pirmokams
2020-06-19

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus.
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
(atsisiųsti prašymo SP-11 formą word formatu).
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma
(atsisiųsti prašymo SP-11(A) formą word formatu).

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.
Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Instrukcija, kaip pildyti prašymo-paraiškos SP-11 formą.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Taip pat prašymus-paraiškas galima teikti ir šiais būdais:
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
– Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
•        paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
•        Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
•        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
•        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

*******************************************************************************

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIEVIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)

*******************************************************************************

Grupės „Smalsučiai“ išleistuvės
2020-06-12

„Paliksim grupę mes kitiems,
Kur su draugais bėgiojom.
Tave, meškuti, kur kadais,
Ant rankų mes nešiojom.“

*******************************************************************************

Šiltnamis
2020-06-04

Šį pavasarį lopšelio-darželio lauko erdvę papildė šiltnamis ir lysvės. Tai puiki galimybė kurti sveiką aplinką, supažindinti su daržovių ir kitų augalų karalyste, prižiūrėti, rūpintis, o vėliau ir skanauti savo užaugintą derlių.

*******************************************************************************

Tarptautinė vaikų gynimo diena
2020-06-02

Birželio 1-oji diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

*******************************************************************************

Dėl sutarčių pasirašymo

Informuojame, kad www.svietimas.vilnius.lt galite iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu pasirašyti vaikų ugdymo sutartį su lopšeliu-darželiu. Prisijungę Ikimokyklinis ugdymas→ Mano darželis→ Mano sutartys pamatysite paruoštas pasirašyti el. sutartis. Pasirašyti galite pasirinktu būdu (el. parašu, SMART ID arba lustine kortele). Kilus klausimų ar neaiškumų prašome kreiptis el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt arba tel. nr. 852673731

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1159, primename, kad karantino metu ir 3 mėnesius po jo pabaigos netaikomas reikalavimas mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, turėti galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą.

*******************************************************************************

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja:

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

********************************************************************************

Žalią pupą sodinau,
Ją daržely auginau.
Op, op, opa-pa,
Tai pupelė, tai pupa!

********************************************************************************

Darželio veikla nuo gegužės 18 d.

LR Vyriausybei nutarus nuo gegužės 18 d. sušvelninti karantino sąlygas ir leisti vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, kviečiame susipažinti su mūsų darželio veiklos tvarka nuo š. m. gegužės 18 d.:

 1. Grupės bus formuojamos iki 10 vaikų, bet ne daugiau nei Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.
 2. Priimant vaikus į darželį jie bus tikrinami ar neturi ligos simptomų. Pasireiškus bet kokiems ligos simptomams į darželį vaikų nepriimsime.
 3. Pateikti pažymų iš darbdavių tėvams nereikės.
 4. Tėvai, atvedantys vaikus, turės būti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis ir į patalpas užeiti negalės. Darbuotojai taip pat pasitiks vaikus su apsaugos priemonėmis, tačiau auklėtojos grupėse su vaikais dirbs be kaukių.
 5. Darželis užtikrina vaikų ugdymą bei maitinimą.
 6. Mokestis už darželį bus skaičiuojamas tik lankantiems darželį vaikams. Nuo gegužės 18 d.  bus skaičiuojamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas.
 7. Vaikai, kurie nuo gegužės 18 d. dar darželio nelankys, bus ugdomi nuotoliniu būdu ir jokio mokesčio nemokės.
 8. Organizuojant darželio veiklą bus griežtai laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių sveikatos saugumo reikalavimus.
 9. Nuo gegužės 18 d. lankančių darželį vaikų tėvai privalo pristatyti darželiui pasirašytą Anketą dėl COVID-19 prevencijos. Tai galima padaryti ir nuotoliniu būdu – nuskenuoti arba nufotografuoti ir atsiųsti savo grupės auklėtojai.

Pažymime, kad karantinas vis dar tęsęsi, užsikrėtimo virusu COVID-19 rizika vis dar išlieka, todėl turime saugotis ir saugoti kitus. Labai prašau elgtis atsakingai, ne vesti  į darželį sergančių vaikų ir tuo atveju, jei priežiūrą galima užtikrinti namuose.

********************************************************************************

Eksperimentai namuose

Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais.
Eksperimentuodami vaikai bando išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį bei lavina savo pojūčius. O taip pat tai teikia daug džiaugsmo.

********************************************************************************

Sveikiname Mamos dienos proga!

„Žibuoklėm pražydo šilelio, šilelio šlaitai.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai.“

********************************************************************************

Velykų margučiai

Margutis – tai pavasario simbolis, kiekvienais metais puošiantis Velykų stalą, simbolizuojantis gamtos atbudimą. Lopšelio-darželio vaikai kartu su tėvais margino, dažė, lipdė, piešė velykinius margučius.

********************************************************************************

Sveikatiada

Nuotolinio ugdymosi metu lopšelio-darželio vaikai nepabijojo ir priėmė „Sveikatiados“ iššūkį – Pieno tūsas! Tai iššūkis, kurio metu visi buvo kviečiami gaminti pačius įvairiausius ir sveikiausius pieno kokteilius, taip pat vaisiais ir uogomis pagardintą varškę, baltą sūrį ar kitus pieno produktus. Daugiau linksmų ir skanių akimirkų galite rasti „Sveikatiados“ Facebook puslapyje.

********************************************************************************

Dėl sutarčių pasirašymo

Primename, kad š. m. balandžio 18-30 d. vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Tėvai (globėjai) iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu turi pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje gaus vietą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu sistema ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu. Kylant klausimams galite skambinti mums telefonu 8 (5) 2673731.
Papildoma informacija apie sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu ir reikiamų dokumentų pateikimą bus pranešta vėliau. Tėvai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt.

********************************************************************************

Tėvų linija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai.
Norime priminti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.
Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.
Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

********************************************************************************

********************************************************************************

Balandžio 29 d. – Tarptautinė triukšmo suvokimo diena


Tarptautinės triukšmo suvokimo dienos proga kviečiame visus atkreipti dėmesį į aktualią triukšmo problemą ir nuo 14:15 val. iki 14:16 val. prisijungti prie skelbiamos tylos minutės nepriklausomai nuo vietos. Daugiau informacijos skaitykite čia.

********************************************************************************

NUOTOLINIS UGDYMAS(IS)

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-25 sprendimu „Dėl laikino mokinių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu“ nuo 2020 m. kovo 30 d., iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas nuotoliniu būdu.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS

Kontaktai:

Nuotolinio ugdymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantas  –  el. paštas: rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt tel.: 8 686 42407

Direktorė el. paštas: direktore@sauletekis.vilnius.lm.lt, 8 (5) 2670832

Direktorės pavaduotoja ugdymui el. paštas: ugdymas@sauletekis.vilnius.lm.lt

Logopedas, spec. pedagogas:  el. paštas: urbsiened2@gmail.com, tel.: 8-695-68313

Psichologas: el. paštas rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt, tel.: 8-676-02203

********************************************************************************

Saugodama vilniečių sveikatą, karantino metu sostinės savivaldybė ėmėsi laikinai aptverti STOP juosta vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, krepšinio, futbolo, tinklinio, teniso aikšteles, šachmatų stalus, stalo teniso stalus ir kt., prie ugdymo įstaigų esančios sporto ir laisvalaikio aikšteles, Baltojo tilto aikštyną, nes koronavirusas ilgam išlieka ant metalinių ir kitų paviršių.
https://vilnius.lt/lt/2020/03/27/vilnieciui-saugumui-aptveriamos-visos-sostines-aktyvios-laisvalaikio-erdves/

Todėl labai visų prašome šiuo ypatingu laikotarpiu paisyti draudžiamuosius ženklus ir kol kas vengti šių vietų. 

Saugokite save ir savo artimuosius!

********************************************************************************

Informacija Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino metu

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
Dėl konsultacijų prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. (85) 2 65 09 08.
Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.
Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis: 9.00-16.00 val. (penktadieniais 9.00-15.00 val.) Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui. Konsultacijų laiką suderinsime su tėvais (globėjais).
Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.
Daugiau aktualios ar atnaujintos informacijos ir pranešimų rasite Tarnybos svetainėje http://vilniausppt.lt/

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos administracija

*******************************************************************************

Svarbu!

? Dėl naujojo koronaviruso galima teirautis:
– Koronos karštąja linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;
– Facebook messenger https://www.messenger.com/t/koronasos
– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija  tel. +370 618 79984   ir   +370 616 94562 (visą parą);
– elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt.

Gyventojų veiksmų rekomendacijos.

? Kaip galima apsisaugoti:

Siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių priemonių:

 • dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu,
 • neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo,
 • čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę),
 • laikytis saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius),
 • vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai, pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys.

?  Nuo kovo 16 d. rizikingomis šalimis laikomos visos šalys. Tai reiškia, kad žmonės, kurie neseniai grįžo iš bet kurios užsienio valstybės, 14 dienų privalo izoliuotis ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet žmogus turi kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl nedarbingumo išdavimo. Svarbu, kad prieš kreipdamasis į šeimos gydytoją žmogus privalo užpildyti formą (anketą), patalpintą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje, adresu http://nvsc.lrv.lt/covid-19.

Be to, laikinai, kol baigsis COVID-19 plitimo grėsmė, izoliavimosi laikotarpiui nedarbingumo pažymėjimas išduodamas nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad žmogui niekur vykti iš namų nereikia, taip nekeliant viruso platinimo grėsmės aplinkiniams, tiesiog užteka paskambinti šeimos gydytojui.

Tuo atveju, jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti nemokamu, visą parą visoje Lietuvoje veikiančiu Koronos karštosios linijos telefonu 1808, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus.

Jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Visus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

Saugokite save ir savo artimuosius!

*******************************************************************************

Naudinga informacija

MOKSLEIVIAMS:
– “Įdomiosios pamokos tiesiogiai” vaikams kiekvieną d.d. nuo kovo 16 d. 13 val per LRT. Daugiau info čia: https://bit.ly/2TN8bD3
– “Vyturio” leidykla atveria savo elektroninių ir garsinių knygų bazes nemokamai. Skaitmeninės knygos: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos: http://bit.ly/vyturioknygos
– Nemokamas virtualus muziejų lankymas: http://bit.ly/2U5M8pX
– Virtualūs turai po pasaulinius muziejus: http://bit.ly/3a09Cnq
– Įvairūs pasaulio objektai tiesiogiai http://bit.ly/2wW4wtA

MAŽIESIEMS:
– Spalvinimo ir kt. lavinančios užduotėlės bei darbeliai iš popieriaus ir ne tik: http://krokotak.com/
– Darbeliai su vaikais: http://bit.ly/2TTqDda
– Žaislų muziejus kasdien įkelia po užduotėlę ant savo fb sienos: http://bit.ly/39Rwsxo
– 200+ idėjų ką veikti su vaikais namuose: http://bit.ly/33joc6N
– Radijo pasakos: http://bit.ly/2WfxA9X
– Vaikų radijo teatras: http://bit.ly/2QleQCl
– Žaidimai: http://bit.ly/2Qhdubu

PEDAGOGAMS:
– Nuotoliniai kursai atrakinti nemokamai ir bus periodiškai pildomi. Daugiau info: http://bit.ly/3cZGq1M Pirma paskaita apie vaikų pyktį. Gali būti naudinga ir tėveliams.

TIKINTIESIEMS:
– Tiesioginė transliacija iš Archikatedros sekmadieniais 12:30 per LRT vietoj kelionės į bažnyčią.

SPORTUOJANTIEMS:
– E-treniruotės namuose. Tvarkaraštis ir reikalingas inventorius čia: http://bit.ly/2wYyfBX

VISIEMS:
– LRT atrinkta dokumentika LRT mediatekoje
https://www.lrt.lt/tema/ka-veikti
– Pirmasis šalyje virtualaus kino festivalis “Kino pavasaris” kovo 19 – balandžio 2 dienomis. Daugiau info: http://bit.ly/33jae4F
– Gamtos fotografo Čepulio tekstai apie gyvąją gamtą. Nuorodos: http://bit.ly/2IMSCoq
– Super kursai apie dirbtinį intelektą! Nemokamai. Anglų kalba.
http://bit.ly/33idaP1
– Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų įrašai http://bit.ly/2Wa4mJH
– LRT radijo įrašai. 20 nepaprastų istorijų. http://bit.ly/2x2mdaJ
– Podcast’ai įvariomis temomis: http://bit.ly/38SfBJv
– Mokykis ekonomikos namie: http://bit.ly/2Uduhxh

Saugokite save ir savo artimuosius!

*******************************************************************************

Naujienos

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 16 d., pirmadienio, lopšelyje-darželyje gali būti organizuota šių medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių, mūsų įstaigą lankančių, vaikų priežiūra (įstaigų sąrašas).

Labai prašome kuo skubiau informuoti darželio administraciją el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt iki 2020-03-15 d. 17:00 val. arba telefonu skambinti 8 (5) 2673731 iki 2020-03-13 d. 18:00 val., jei dirbate medicinos sektoriaus įstaigoje iš pridėto sąrašo ir ketinate atvesti vaiką į darželį kovo 16 ar kitą, paskelbto karantino metu, dieną.

Labai prašome pasidalinti šią svarbią informaciją savo tėvų grupėse.  Dėkoju už operatyvumą!

*******************************************************************************

Svarbu!

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus, 2020 m. kovo 13 d., iki šv. Velykų atostogų pabaigos, 2020 m. balandžio 17 d., uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

?Švietimas:

 • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
 • Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus.

?Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas:

 • Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja daugiau nei 100 žmonių.
 • Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės.
 • Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.
 • Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu.
 • Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną.

?Įstaigų darbas:

 • Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę.
 • Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio.

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas:

 • Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą;
 • Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi saviizoliuotis namuose;
 • Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla;
 • Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
 • Atrasti naujus patiekalus namuose;
 • Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas;
 • Turint galimybę, daugiau laiko praleisti soduose, sodybose, atostogų apartamentuose.

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

*******************************************************************************

Lopšelio-darželio lauko edukacinių erdvių konkursas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ organizuojamame lauko edukacinių erdvių konkurse „Mano darželio lauko edukacinės erdvės“.
Konkurso tikslas – aktyvinti darželio lauko edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką, jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas darželio bendruomenę.
Norime paskatinti darželio bendruomenę kurti edukacines erdves, organizuoti ugdytinių ugdymo(si) procesą lauko edukacinėse erdvėse bei organizuoti tėvų/globėjų paramą, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
Konkurso dalyvius kviečiame iki 2020 m. balandžio 30 d. pateikti lauko erdvės(-ių) edukacinį projektą: edukacinės erdvės nuotrauka arba brėžinys, aprašymas, apytiksli kaina.
Daugiau apie lauko edukacinių erdvių konkursą skaitykite konkurso nuostatuose.

*******************************************************************************

Lietuvių kalbos dienos 2020

*******************************************************************************

Lietuvos mažųjų žaidynės

Š. m. vasario 17-21 dienomis lopšelyje-darželyje vyko  „Lietuvos Mažųjų Žaidynės 2020“ pirmasis etapas. Projekto organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).
Pirmąjį etapą lopšelyje-darželyje organizavo neformaliojo ugdymo mokytoja drauge su kitais pedagogais.
Projekto tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą, tarpusavio bendradarbiavimą, ugdyti pagrindinius judesius: bėgimą, metimą, šokimą, balansavimą.
Renginio metu žaidėm, rungtyniavom, įveikėm kliūtis. Sportavome ne tik salėje, bet ir darželio koridoriuose. Vaikai labai linksmai praleido laiką!

*******************************************************************************

Vandens turnyras

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ grupių „Ramunėlė“ ir „Grūdelis“ vaikai su tėveliais priėmė Sveikatiados iššūkį – „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį“, bei dalyvavo Lietuvos Mažųjų Žaidynėse.
Žaidėme linksmas estafetes, panaudojant vandenį. Statėme vandens bokštus, keliavome per „balas”, rinkome lietaus lašus.
Padarėme išvadas, kad vanduo yra žmogaus gyvybės šaltinis. Linksmą šventę vainikavo vandens gėrimas.

*******************************************************************************

Užgavėnės 2020

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėnesio dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova.
Lopšelio-darželio bendruomenė vasario 25 d. labai nuotaikingai atšventė Užgavėnes. Visi dainavo, šoko, stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą.

*******************************************************************************

*******************************************************************************

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-osios dienos proga lopšelyje-darželyje skambėjo eilės, dainos ir šokiai, o grupes puošia ugdytinių darbelių parodos.

Visus sveikiname su Vasario 16-ąja!

Fotografijų paroda „Senas Vilnius naujoje šviesoje“

Kviečiame aplankyti fotografijų parodą „Senas Vilnius naujoje šviesoje“.

Kaip gauti mokėjimo kvitus į elektroninį paštą

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite gauti į el. paštą. Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“ adresu https://svietimas.vilnius.lt ir pažymėti varnele „Gauti sąskaitas el. paštu“.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

Geometrinės figūros

Grupės „Riešutėliai“ vaikai susipažino su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis. Mokėsi atpažinti, atrasti ir įvardinti geometrines figūras artimiausioje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai dėliojo įvairias figūras iš pagaliukų, mokėsi grupuoti pagal spalvą, formą ir dydį.

Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ dalyvaus socialinio ir emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“.
Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.
Olimpiados uždaviniai:
– Olimpiados metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;
– Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių;
– Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;
– Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.
Dalyvauja: grupių „Berželis“, „Pasakaitė“, „Smalsučiai“ ir „Jonvabalis“ ugdytiniai/pedagogai/tėvai.
Renginio data: 2020 m. kovo 2-6 dienomis.

Grupės „Jonvabalis“ eksperimentų savaitė

Vaikai visą savaitę eksperimentavo su muilu, bandė balionus pripūsti įdomesniais būdais, piešė ant pieno, spalvino salotų lapus ir atlikinėjo kitus įdomus mokslinius eksperimentus. Daugiausia dėmesio sulaukė eksperimentas – ,,Ugnikalnio išsiveržimas“, jis sukėlė džiugias vaikų emocijas.

Švelnaus sniegelio gamyba

Snieguotas šaltis stovi ant stalų.
Pabarstė snaigėm grupės kampelius.
Ateik. Tave sutiksim su šalčiu.
Šerkšnu papuošim „Pagranduko“ veidelius.

Svarbu!

Projektas „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Dalyvaujame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.
Projekto tikslas – transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.
Daugiau apie projektą skaitykite: Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

Ekskursija į dailės muziejų

Grupės „Jonvabalis“ vaikai 2020 m. sausio 29 d. dalyvavo edukacinėje-pažintinėje ekskursijoje „Fizika ir chemija dailėje“. Susipažino su pasaulinio garso dainininko Vytauto Kasiulio Lietuvai dovanota darbų kolekcija ir jo vardu pavadintu dailės muziejumi. Vaikai išbandė naują metodą – piešimą ant stiklo.

Spektaklis mažyliams

Grupės „Šypsena“ vaikai sulaukė svečių. Priešmokyklinės grupės „Jonvabalis“ vaikai vaidino pasaka apie Ropę. Mažieji artistai buvo nuostabūs. Pasaka vaikams labai patiko.

Su gimtadieniu, Vilniau!

Sausio 24-26 dienomis nuo 18:00 valandos Vilniaus mieste vyks Tarptautinis šviesų instaliacijos festivalis, kuris šaltuoju ir tamsiuoju sezonu miestui įkvėps gyvybės ir šilumos, išryškins miesto architektūrą, nušvies gražiausius Senamiesčio kiemus.
Kviečiame visus apsilankyti festivalyje.

Grupės „Nykštukai“ spalvota parodėlė

„Nudažysim mes kepurę,
Švarką, kelnias ir liemenę,
O kad būtų dar linksmiau,
Nudažysim pirštinių, kuo daugiau!“

2 proc. parama

Kviečiame ugdytinių tėvus, darželio darbuotojus ir visus neabejingus mūsų darželio gerovei, 2020 metais skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokestį Vilniaus lopšeliui-darželiui „Saulėtekis“.
Primename, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus bus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Popieriniai prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebebus priimami.
Lopšelio-darželio rekvizitai, reikalingi pildant prašymą:
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris:  190014157
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“
Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą gerinant Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ ugdymo sąlygas.

Lietuvos mažųjų žaidynės

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ jau antrus metus dalyvauja projekte – „Lietuvos mažųjų žaidynės”. Šis projektas skirtas skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis sporte ir gyvenime. Tai puiki priemonė skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Daugiau apie šį projektą sužinokite tinklalapyje mazujuzaidynes.lt

Informacija dėl vaiko ligos praleistų dienų pateisinimo

Gerbiami tėvai (globėjai), prašome susipažinti su atnaujinta VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠU, kurį rasite mūsų svetainės skyriuje TVARKOS.

Edukacinis koncertas „Daugiatautė Lietuva“

2020 m. sausio 15 d. lopšelyje-darželyje skambėjo kanklės, būgnai, skudučiai, birbynė, griežė smuikas, tarškėjo skrabalai. „Liaudies instrumentų studija“ surengė trankų koncertą „Daugiatautė Lietuva“. Skambėjo dainos, patarlės, mįslės ir pasaka, kurioje vaidino patys vaikai.

„Seku, seku pasaką“

Beveik du mėnesius grupėje „Varpeliai“ vyko projektas „Seku, seku pasaką“, kurio metu vaikams buvo sekamos ir skaitomos pasakos, rodomi inscenizuoti vaidinimai. Į projektą taip pat įsitraukė ir tėveliai, kurie atnešė vaikučiams pasakėlių bei patys skaitė vaikams.

Labas, Besmegeni!

Grupėje ,,Pagrandukas” vyko diena ,,Labas, Besmegeni!”, kurios metu vaikai klausėsi eilėraštuko apie besmegenį, smalsiai tyrinėjo paveiksliukus. O kad jau lauke lyja ir sniego nėra, nutariame besmegenius lipdyti iš popieriaus.

Sausio 13 d.

Sausio 13 diena – Laisvės gynėjų diena. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ šią svarbią Lietuvai dieną dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ryte, 1991 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, languose uždegėme žvakes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį, vienybę.
Vaikai pasipuošė neužmirštuolės žiedu, žiūrėjo filmuką „Senojo ąžuolo pasaka“ , o grupė „Smalsučiai“ surengė piešinių parodėlę.

Trys karaliai

Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Šią dieną grupių: „Smalsučiai“, „Grūdelis“ ir „Pasakaitė“ vaikučiai šventė Trijų karalių šventę šokdami, dainuodami bei atsisveikindami su Kalėdų eglute.

Skip to content