Menu Close

Civilinės saugos mokomosios pratybos

❗️❗️❗️ Š. m. lapkričio 9 d. mūsų darželyje vyko civilinės saugos mokomosios pratybos.📢📢📢

Pratybų metu buvo tobulinami Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ darbuotojų pasirengimas susidarius ekstremaliai situacijai (nuo paketo radimo, spec. tarnybų iškvietimo, iki sprendimo priėmimo evakuacijai), mokyti bendruomenę, kaip elgtis darželyje kilus tokiai situacijai, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą; numatyti veiksnius, galinčius apsunkinti darbuotojų ir vaikų apsaugą bei evakavimą įvykio metu.

Išgirdus pavojaus signalą grupių mokytojos su ugdytiniais ir kitas personalas skubiai išbėgo į lauke esančią saugią vietą – kuo atokiau nuo pastato.

Mokymai parodė, kad lopšelio-darželio bendruomenė yra organizuota ir kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus.👍🙂🙂🙂

 

Skip to content